برای این منظور راه حلهای زیر وجود دارد : ۱- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "کپی محتوا از فاکتور دیگر" با انتخاب این گزینه فرمی...

بیستر بخوانید