برای این منظور راه حلهای زیر وجود دارد : ۱- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "کپی محتوا از فاکتور دیگر" با انتخاب این گزینه فرمی جهت تعیین شماره فاکتور مورد نظر نمایش داده می شود که با ورود شماره فاکتور، اطلاعات آن به طور کامل به فاکتور جدید منتقل می شود که البته قابل ویرایش نیز می باشد. ۲- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "انتخاب آرتیکل عملیات خرید و فروش" با انتخاب این گزینه فرم "انتخاب آرتیکل خرید و فروش" نمایش داده می شود که در این فرم کلیه عملیات درج شده در فاکتورهای سیستم بازرگانی نمایش داده می شود و می توان با انتخاب سطرهای مورد نظر، آنها را به فاکتور جاری منتقل نمود، مزیت استفاده از این روش...

بیستر بخوانید