برای این منظور راه حلهای زیر وجود دارد : ۱- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "کپی محتوا از فاکتور دیگر" با انتخاب این گزینه فرمی...

بیستر بخوانید

گاهی ممکن است ، تعدادی از فاکتورهای ثبت شده در سیستم، در تاریخ دیگری مجددا با همان محتویات تکرار شده و نیاز به ایجاد مجدد آنها باشد به همین دلیل،...

بیستر بخوانید