گاهی لازم است جهت کنترل موجودی کل کالای درج شده در فاکتور توسط انباردار، این مقدار در قسمتی از فرمهای عملیات انبار درج شود. برای این منظور کافی است از تابع GetMerchInventory در...

بیستر بخوانید

گاهی لازم است جهت تصمیم گیری برای سفارش کالا و یا خرید مجدد، مقدار مصرفی کالای مورد نظر در قسمتی از فرم های عملیات انبار درج شود.  برای این منظور...

بیستر بخوانید