در انواع عملیات بازرگانی و هنگام صدور فاکتور، برای مدیریت میزان ورود و خروج کالا گاهی لازم است مقدار موجودی کالا در انبار انتخاب شده و یا کلیه انبارها چک شود. برای این منظور در فرم ایجاد آرتیکل ۲ فیلد دیده می شود که یکی موجودی کالا در انبار انتخاب شده و دیگری موجودی کل کالا در کلیه انبارها را نمایش می دهد. همچنین برای اینکه بتوان مقدار موجودی هر کالا را به تفکیک انبارها مشاهده نمود کافیست برروی دگمه در کنار فیلد "موجودی کل" کلیک نمایید. با این کار فرمی نمایش داده می شود که در آن موجودی کالای انتخاب شده به تفکیک انبار دیده می شود. نکته: جهت مشاهده اطلاعات موجودی در فیلدهای "موجودی در انبار و موجودی کل" باید در تنظیمات گروه کاری، برای هر نوع فاکتور، تنظیم "نمایش موجودی انبار در فرم ایجاد ویرایش آرتیکل" و "نمایش موجودی کل در...

بیشتر بخوانید