در فرم عملیات ابتداء و انتهای دوره در سال جدید در معرفی عملیات انتقال حسابها ردیفی تحت عنوان افتتاحیه و نوع افتتاح حسابها ایجاد نمایید، سپس با استفاده از دکمه اطلاعات مرتبط و رایت کلیک در فرم مربوطه ایجاد خودکار ردیفهای مرتبط با حسابهای دوره قبل را انتخاب کنید. در اینصورت مانده تمامی حساب ها از سال گذشته به سال جدید منتقل خواهد شد....

بیستر بخوانید

برای تجزیه سند افتتاحیه و اختتامیه بر حسب تفصیلیها و ارز به اینصورت عمل می کنیم: ۱- بعد از ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه ابتدا ردیفهای مورد نظر را انتخاب مینماییم (با کلید +) و یا (با کلید Ctrl+A) ۲- سپس در منوی عملیات ابتداء و انتهای دوره مالی در فرم سند اختتامیه یا افتتاحیه راست کلیک کرده و تجزیه آرتیکل سند افتتاحیه یا اختتامیه بر حسب تفصیلیها را می زنیم و بر اساس اینکه در دیتابیس از کدام دسته از تفصیلیها یا ارز استفاده شده باشد گزینه های مورد نظر را تیک می کنیم .فقط برای صحیح بودن رکوردهای تجزیه شده سند افتتاحیه، بعد از تجزیه نمودن سند افتتاحیه اقدام به تجزیه سند اختتامیه نمائید (ترتیب عملیات مهم است)...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ملاحظاتی که در مورد سند افتتاحیه وجود: نکته ۱: سند افتتاحیه سندی می باشد که مانده اولیه حسابها در ابتدای دوره مالی در آن ثبت می شود. یعنی اصطلاحا دوره مالی جدید با این سند افتتاح می گردد. نکته ۲: سند افتتاحیه معمولا اولین سند حسابداری در هر دوره مالی می باشد. نکته ۳: در برخی از شرکتها، صدور سند افتتاحیه تا تیرماه طول می کشد و ترازهای مانده حسابهای دائمی این شرکتها تا این زمان صحیح نمی باشد. نکته ۴: در سند افتتاحیه فقط از حسابهای دائمی و رابط (افتتاحیه) و انتظامی استفاده می شود . نکته ۵: در سند افتتاحیه باید معادله اصلی حسابداری (دارایی = بدهی + سرمایه) با توجه به افتتاح مانده تمامی حسابهای دائمی برقرار باشد. برای این منظور ابتدا تمامی دارائیها را بدهکار و در مقابل حساب افتتاحیه را بستانکار می کنند. سپس بدهیها...

بیستر بخوانید

برای ایجاد سند افتتاحیه به این صورت عمل می کنیم : ۱- در منوی حسابداری ، قسمت عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی، گزینه "صدور سندافتتاحیه" را انتخاب کنید. در فرم نمایش داده شده، برروی دگمه "انجام فرآیند صدور سندافتتاحیه" کلیک کنید. در فرم نمایش داده شده تیک صدور سند افتتاحیه را می زنیم، با این کار سیستم با توجه به سند اختتامیه موجود در دوره مالی قبل، سند افتتاحیه را صادر می کند. نکته: با صدور سند افتتاحیه ،فقط مانده حسابهای اصلی منتقل می شود و برای انتقال مانده حساب تفصیلیها، باید تجزیه آرتیکل انجام شود....

بیستر بخوانید