برای اولویت بندی مشاهده نمایش حساب و تفصیلی در دفتر تجمعی کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل حسابداری وارد منوی دفاتر حساب شده و بر روی " دفتر تجمعی...

بیستر بخوانید