به طور معمول برای عملیات "در جریان گذاشتن چک" ثبت مالی انجام نمی شود. ولی کاربر می تواند سیستم را به گونه ای تنظیم کند که برای این عملیات ثبت مالی انجام شود. روش کار به ترتیب زبر است: ۱- از منوی حسابداری فرم "سرفصلهای ویژه" را فراخوان می کنیم. ۲- کد ویژه "اسناد در جریان وصول" را به حساب بدهکار مورد نظر ارتباط می دهیم. پس از انجام این تنظیمات، حین در جریان وصور گذاشتن اسناد دریافتنی سیستم ثبت مالی حساب مرتبط بدهکار و اسناد دریافتنی بستانکار را انجام می دهد. نکته ۱: فرم "سرفصلهای ویژه" برخی از حسابهای خاص جهت انجام عملیات اتوماتیک صدور سند مالی را از کاربر دریافت می کند. نکته ۲: مانده حساب در جریان وصول همیشه برابر کل مبلغ چک هایی است که هنوز به بدهکار حساب بانک منظور نشده اند....

بیستر بخوانید

در سیستمهای حسابداری دو روش نگهداری اطلاعات موجودی کالا در انبار ها و ارزش ریالی آنها در حسابداری وجود دارد (دائمی و ادواری) در شرکتهای مختلف بر اساس روش حسابداری و انتخاب حسابدار می توان از یکی از این روشها استفاده کرد. ۱- اختلاف در سرفصلهای مالی و ثبت های مالی - در ثبت موجودی دائمی : سرفصلی بنام خرید و تخفیفات و برگشت از خرید وجود ندارد - در ثبت موجودی ادواری : حسابی به نام قیمت تمام شده کالای فروش رفته وجود ندارد - در هر دو روش حساب موجودی کالا وجود دارد ولی در روش ادواری این حساب فقط در افتتاحیه و بستن حسابها گردش دارد - هنگام گرفتن گزارش سود و زیان در روش ادواری موجودی کالا در پایان دوره باید مشخص شود. ۲ - اختلاف در سندهای مربوط به خرید و فروش -...

بیستر بخوانید

جهت مسدود کردن یک یا چند سرفصل مالی کافی است که در فرم مدیریت سرفصلها، سرفصل مورد نظر را ویرایش و تیک مربوطه به "حساب مسدود است" را فعال نماییم. با انجام این تنظیم از مقطع زمانی فوق، هنگام انتخاب حساب در عملیات مالی سیستم، سرفصل مربوطه دیده نخواهد شد....

بیستر بخوانید