null
رتبه یک انفورماتیک
در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
null
عضو تحقیق و توسعه
از وزارت صنایع و معادن
null
دارای پروانه تولید نرم افزار
از وزارت صنایع و معادن
null
عضو سازمان نظام صنفی
رایانه ای استان تهران
null
دارای پروانه بهره برداری
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
برنده پر بلورین
بهترین اتوماسیون اداری در ۲ سال متوالی
null
عضو شرکت های دانش بنیان
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
null
دارای گواهی نامه امنیت محصول
از آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا
  • null

    نرم افزار اتوماسیون اداری

    اتناتنتنلب بات بت ایابت

[کل: ۰ میانگین: ۰]