Slide از جذب تا بازنشستگی... نرم افزار های جامع مدیریت منابع انسانی پیوست Slide نرم افزارهای مالی پیوست قلب تپنده نرم افزارهای ستادی و ارائه دهنده خلاصه تمامی عملیات سازمان Slide اتوماسیون اداری پیوست دسترسی به اطلاعات در هر زمان و از هر مکان Slide اتوماسیون صرافی پیوست مدیریت هوشمند و مکانیزه فرآیند صدور حواله ارزی و انجام مراحل تکمیل و تایید در محیط تحت وب Slide نرم‌افزار بازرگانی پیوست ابزار شناسایی حوزه های درآمدزا و مسیر عالی رشد سازمان Slide افزایش بهره‌وری با نرم افزارهای جامع اتوماسیون سازمانی
null
رتبه یک انفورماتیک
در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
null
عضو تحقیق و توسعه
از وزارت صنایع و معادن
null
دارای پروانه تولید نرم افزار
از وزارت صنایع و معادن
null
عضو سازمان نظام صنفی
رایانه ای استان تهران
null
دارای پروانه بهره برداری
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
برنده پر بلورین
بهترین اتوماسیون اداری در ۲ سال متوالی
null
عضو شرکت های دانش بنیان
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
null
دارای گواهی نامه امنیت محصول
از آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا
  • null

    نرم افزار اتوماسیون اداری

    اتناتنتنلب بات بت ایابت

Slide