سازمان الکترونیک پیوست

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات  > سازمان الکترونیک پیوست

■ قابلیت تعریف انواع دبیرخانه و دفاتر ثبت به تعداد نامحدود ■ پشتیبانی از دبیرخانه ‏های متمرکز و غیر متمرکز ■ امکان تعریف قالب‏ های شماره گذاری به تفکیک دفاتر ثبت ■ امکان...

بیستر بخوانید