محصولات

■ قابلیت تعریف انواع دبیرخانه و دفاتر ثبت به تعداد نامحدود ■ پشتیبانی از دبیرخانه ‏های متمرکز و غیر متمرکز ■ امکان تعریف قالب‏ های شماره گذاری به تفکیک دفاتر ثبت ■ امکان...

بیستر بخوانید

اندازه پذیری و تطبیق پذیری از کسب و کارهای کوچک تا سازمانهای بزرگ پوشش دهی دقیق، سریع و آسان انواع گزارشهای قانونی برای سازمانهای ذیربط تصمیم گیری سریع و دقیق بر اساس...

بیستر بخوانید

دسترسی سریع، ساده و امن به اطلاعات در هر زمان و از هر مکان کاهش هزینه های مرتبط با عملیات غیر مکانیزه اداری افزایش سرعت و دقت در عملیات اداری و پیگیری...

بیستر بخوانید