پایگاه دانش

گروه نرم افزاری پیوست > پایگاه دانش

نرم افزار : نرم افزار پیمان و قراردادها پیوست ویرایش : ۱۰/۲۸۰/۰۰   امکان ثبت شرایط و محدودیت‌های مالی قرارداد در پیمان خرید و فروش در این ویرایش به نرم افزار پیمان...

بیستر بخوانید

به طور پیش فرض تنها دو ارتباط(Connection) ریموت به ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) امکان پذیر است ولی در شرایط خاص و بر حسب ضرورت کاربر سوم نیز می تواند به صورت ریموت با...

بیستر بخوانید

در برنامه سازمان الکترونیک پیوست این امکان وجود دارد که بتوان نحوه ورود کاربران به برنامه را تعیین کرد. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید ۱- در برنامه مدیریت...

بیستر بخوانید

در سیستم کارگزینی این امکان وجود دارد که بتوان از ویرایش اطلاعات پرسنلی بعد از صدور احکام استخدامی جلوگیری کرد. برای عمال این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از...

بیستر بخوانید