۱۴۱۵ | بدترین مردمان کیست؟

گروه نرم افزاری پیوست > ۱۴۱۵ | بدترین مردمان کیست؟

۱۴۱۵ | بدترین مردمان کیست؟

وحی آمد به موسی کی بنی اسراییل را بگوی که بهترین کسی را  از میان شما اختیار کنید. هزار کس اختیار کردند، وحی آمد از این هزار یک تن را اختیار کنید،ده تن اختیار کردند، وحی آمد که از این ده تن یک را اختیار کنید، یکی اختیار کردند، وحی آمد به بهترین بگویید تا بدترین بنی اسراییل را بیارد.
او چهل روز مهلت خواست و گرد برمی گشت تا مردی را دید که به انواع ناشایست و فساد معروف شده بود، خواست کی او را برد، اندیشه بر گذشت کی حکم به ظاهر نشاید کرد، روا بود که او را قدری و پایگاهی بود. با این که خلق مرا اختیار کردند که تو بهتری غره نتوان شد چون هرچ کنم به گمان خواهد بود، این گمان در خویش برم بهتر. دستار در گردن خویش نهاد و نزدیک موسی آمد. گفت هر چه نگاه کردم هیچ کس را بتر از خویش می نبینم.  وحی آمد به موسی کی آن مرد بهترین ایشان است،نه با آنکه طاعت او بیش است لکن با آنکه خویشتن را بترین دانست…
اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید

آخرین ویرایش: فروردین ۱۷, ۱۳۹۸  

فروردین ۱۷, ۱۳۹۸   8   پیوست    سایر اطلاعات    
مجموع 0 رای:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

سوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?

سوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?