چگونه می توان در گزارشات سیستم تعداد رکورد نمایش داده شده در هر صفحه را تنظیم نمود؟

گروه نرم افزاری پیوست > پایگاه دانش  > چگونه می توان در گزارشات سیستم تعداد رکورد نمایش داده شده در هر صفحه را تنظیم نمود؟
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت