چگونه بدون قطع ارتباط کاربران ریموت به یک ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) ، نفر سوم می تواند به سرور ریموت شود؟

گروه نرم افزاری پیوست > پایگاه دانش  > چگونه بدون قطع ارتباط کاربران ریموت به یک ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) ، نفر سوم می تواند به سرور ریموت شود؟

چگونه بدون قطع ارتباط کاربران ریموت به یک ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) ، نفر سوم می تواند به سرور ریموت شود؟

به طور پیش فرض تنها دو ارتباط(Connection) ریموت به ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) امکان پذیر است ولی در شرایط خاص و بر حسب ضرورت کاربر سوم نیز می تواند به صورت ریموت با سرور در ارتباط قرار گیرد. برای امکان ارتباط کاربر سوم دو روش وجود دارد:
۱- استفاده  از ریموت سخت افزاری
برای ریموت شدن به  ویندوز سرور ۲۰۰۳ و یا ۲۰۰۸  شما با وارد کردن دستور mstsc /console در خط فرمان می توانید از این امکان استفاده کنید.
۲- استفاده از دستور mstsc /admin
نکته ۱: برای استفاده از روش دوم الزاما باید یوزر شما در سرور در گروه Administrators باشد.
نکته ۲ : از روش های فوق معمولا در شرایط خاص و موقت استفاده می شود و نمی توان آن را جایگزین ترمینال سرویس نمود .
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت