پایگاه دانش

این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است:
بخش اطلاعات سند:
0- شماره سند 1- تاریخ سند 2- حساب دریافت/پرداخت کننده 3- شرح سند 5- حساب صندوق 6- مبلغ کل 7- تفصیلی اول دریافت/پرداخت کننده 8- تفصیلی دوم دریافت/پرداخت کننده 9- تفصیلی سوم دریافت/پرداخت کننده 10-تفصیلی چهارم دریافت/پرداخت کننده 11-تفصیلی پنجم دریافت/پرداخت کننده 15- نام طرف حساب 16- شماره تلفن طرف حساب 17- کد اقتصادی طرف حساب 18- نشانی طرف حساب 19-نام شرکت 20-شماره اقتصادی شرکت 21-نشانی شرکت 22-شماره تلفن شرکت 23-شمار نمابر شرکت 24-پست الکترونیک شرکت 25- تفصیلی طرف حساب 26- کدملی طرف حساب 27- توضیحات طرف حساب 28- نمابر طرف حساب 29- ایمیل طرف حساب 30- کدپستی طرف حساب 31- تلفن همراه طرف حساب 32**38 * 39- تنظیم کننده سند 40-جمع هزینه ها 
(سایر اطلاعات سند) 41- متن یک 42- متن سه  43- متن چهار  44- متن هفت  45-متن پنج 46-متن هشت 47-متن شش 48-**51 * 52- متن نه 53- متن ده 54- متن یازده 55-متن دو 56- شماره سند مالی مرتبط
بخش اطلاعات آرتیکلهای سند:
0-شماره  1- مبلغ  2- تاریخ دریافت/پرداخت 3- نام بانک  4-حساب چک(اسناد دریافتنی/پرداختنی)  5- حساب بانک 6- نام حساب بانک 7- نام ارز 8- مقدار ارز 9- نرخ ارز 10- توضیحات 11 -نوع آیتم(چک، سفته و...) 12- شماره دفتر
نکته: منظور از آرتیلکهای سند اقلام دریافتنی/پرداختنی شامل چک، سفته، اسناد تضمینی، واریزی به بانک و ... می باشد.
 
نرخ ارز کلیه آرتیکل ها می بایست در فاکتور های بازرگانی ارزی یکسان باشد به همین دلیل امکان ویرایش نرخ ارز بر روی تک تک آرتیکل ها غیرفعال میباشد.  از آنجایی که بر اثر نوسانات نرخ ارز نیاز است این اطلاعات ویرایش مجدد شوند امکانی در CM فرم فاکتورهای بازرگانی وجود دارد که بتوان به صورت گروهی نرخ ارز کلیه آرتیکل ها را تغییر داد . برای این کار کافیست مراحل زیر را انجام دهید.
1- از منوی "عملیات فروش" فرم "فروش کالا و خدمات" را باز نمایید.
2- با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ برنامه و باز شدن منوی CM  گزینه ی " تغییر گروهی نرخ ارز " را انتخاب نمایید.
3- نرخ جدید ارز را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه تایید کلیک نمایید.
نکته: این امکان در تمام فاکتورهای بازرگانی وجود دارد.
 
معمولا در فرآیند تولید از ترکیب چند کالا، یک محصول جدید(یا محصول میانی) ایجاد می شود ولی در برخی فرآیندهای تولید معکوس حالت گفته شده رخ می دهد و یک کالای مشخص به چند جزء کالا(محصول جدید) تبدیل می شود. این فرآیند در سیستم تولید پیوست با امکان "رسیدمحصول تفکیکی" پوشش داده می شود. مثلا یک واحد کالای A در فرآیند تولید به دو واحد کالای B  و یک واحد کالای C  تبدیل می شود به گونه اییکه میتوان نوشت: A=2*B+C کالای A کالای اولیه موجود است و طی فرآیند تولید به ازای هر واحد کالای A  دو واحد کالای B و یک واحد کالای C  تولید می شود. کاربر با تعریف فرمول ساخت محصولات تفکیکی اقدام به صدور سند "رسیدمحصول تفکیکی" نموده و سیستم با تولید خودکار رسید/حواله انبار و اسناد مالی مرتبط فرآیند را تولید می نماید.
مراحل استفاده از این امکان به شرح زیر است:
1- تعریف فرمول ساخت تفکیکی کالا (تعیین فرمول ساخت، انبارهای مقصد، درصد جذب قیمت و ...)
2-صدور رسید محصول تفکیکی با انتخاب انبار مبدا(کالای اولیه A) و نیز فرمول ساخت مورد نظر
3-ثبت رسید محصول تفکیکی و صدور خوکار اسناد انبار(حواله کالای اولیه از انبار تعیین شده در رسید محصول و رسید کالاهای تولید شده در انبارهای مقصد تعریف شده در فرمول ساخت) و سند مالی مرتبط.
نکته 1: نحوه قیمت گذاری جزء کالای تولید شده در دو حالت تسهیم بر اساس تعداد و تسهیم بر اساس درصد جذب انجام می شود و براین اساس سند مالی تنظیم می شود.
نکته 2: فرمول ساخت واحد دارای تاریخ موثر است و می تواند به تفکیک روز متغیر باشد و نیز کاربر می تواند هنگام تنظیم رسید محصول فرمول ساخت جدیدی را به سیستم معرفی کند.
در سیستم کارگزینی این امکان وجود دارد که بتوان از ویرایش اطلاعات پرسنلی بعد از صدور احکام استخدامی جلوگیری کرد. برای عمال این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی مدیریت گروههای کاری کلیک کنید.
2-نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3-از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به کارگزینی "اطلاعات پرسنلی" را انتخاب کنید.
4-در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه " عدم امکان ویرایش در صورتیکه مبنای صدور حکم قرار گرفته باشد" را فعال کنید
5-برای اعمال تغییرات بر روی دکمه "ذخیره تغییرات" کلیک نمایید.
با اعمال این تنظیم در صورتی که  اطلاعات پرسنلی مبنای صدور حکم قرار گرفته باشد امکان ویرایش آن برای کاربر وجود نخواهند داشت.
در سیستم حقوق و دستمزد این امکان وجود دارد که بتوان دسترسی کاربران جهت تعریف فرمت فایل را تنظیم نمود. برای اعمال این تنظیم کافیست مراحل زیر را انجام دهید.
1-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی مدیریت گروههای کاری کلیک کنید.
2-نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3-از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حقوق "تعریف فرمت فایل" را انتخاب کنید.
4-در قسمت  مربوط به تنظیم دسترسی های این فرم چک باکس مورد نظر از قبیل مشاهده اطلاعات،ایجاد اطلاعات،ویرایش اطلاعات و ... را فعال کنید.
5-برای اعمال تغییرات بر روی دکمه "ذخیره تغییرات" کلیک نمایید.
موارد 1 تا 5 از 1021 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|