null

   مدیریت مکانیزه خدمات درمانی و بیمه‏ های تکمیلی
■   افزایش رضایت پرسنل در نتیجه فراهم آوردن بهترین خدمات درمانی
   کمک به تصمیم گیری دقیقتر در راستای عقد قراردادهای بیمه ای

 • مدیریت صدور بیمه‏های تکمیلی و خدمات درمانی در سازمان

 • امکان تعریف انواع بیمه مورد نیاز سازمان بدون محدودیت

 • امکان تعریف انواع شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد

 • امکان تعریف مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت‏ های بیمه‌گر

 • امکان تعریف انواع خدمات ارائه شده توسط شرکت‏ های بیمه گر

 • امکان تعریف و صدور قراردادهای بیمه‌ای براساس دوره ‏های هزینه‏ های در سازمان

  • امکانات و قابلیت‏های فراوان همراه با کاربری ساده

 • امکان ثبت پرسنل بیمه‌شده و افراد تحت تکفل مرتبط با هر قرارداد بیمه ای

 • امکان ثبت هزینه‏ های اختصاص یافته به افراد تحت پوشش بیمه در دوره مورد نظر

 • امکان آرشیو قراردادهای بیمه ای و درمانی منعقد شده در بخش مدیریت اسناد

 • امکان مدیریت هزینه‌های بیمه‌ای سازمان براساس خدمات درمانی انجام شده برای پرسنل عضو قرارداد

 • امکان بررسی قراردادهای مرتبط با شرکت بیمه گر براساس خدمات ارائه شده به پرسنل تحت پوشش در بازه تاریخی دلخواه


 • ارائه انواع گزارش‏های مدیریتی، کنترلی و آماری

 • امکان اعمال گزینش، جستجو و گروه‌بندی براساس پارامترهای دلخواه برای کلیه گزارش‌ها

 • امکان تهیه گزارش از افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی در هر قرارداد بیمه ای

 • امکان تهیه گزارش از افراد غیر تحت پوشش بیمه تکمیلی در هر قرارداد بیمه ای

 • امکان تهیه گزارش از هزینه‌های بیمه‌ای پرسنل و افراد تحت تکفل آنها و کنترل مغایرت‌های هزینه‌ای

 • امکان تهیه گزارش از وضعیت پرسنل بیمه شده در هر قرارداد بیمه در بازه زمانی مورد نظر


نرم افزار ارزیابی عملکرد پرسنل پیوستسوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?