, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

گروه محصولات منابع انسانی

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات ما > گروه محصولات منابع انسانی
, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

پرسنلی و صدور احکام

افزایش سرعت، بهره وری و انطباق کامل با رویه های سازمان خریدار

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

انتصابات

کنترل و نظارت موثر و مکانیزه بر فرآیندهای مرتبط با انتصابات

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

حقوق و دستمزد

اجرای دقیق، سریع و مطمئن قواعد و فرآیندهای پرداخت حقوق و مزایا

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

اماکن رفاهی

دسترسی سریع و ساده پرسنل به امکانات رفاهی

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

تسهیلات

افزایش چشمگیر سرعت پردازش درخواست‏های تسهیلات کارکنان

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

جذب و استخدام

کاهش چشمگیر هزینه های مرتبط با فرایند استخدام

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

حضور و غیاب

نظارت متمرکز و دقیق بر قوانین مرتبط با تردد پرسنل

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

ارزیابی عملکرد کارکنان

بکارگیری صحیح ابزار انگیزشی در راستای رسیدن به اهداف راهبردی سازمان

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

بیمه و درمان

مدیریت مکانیزه خدمات درمانی و بیمه‏ های تکمیلی

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

پورتال پرسنلی

دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مورد نظر برای کارکنان

, گروه محصولات منابع انسانی, گروه نرم افزاری پیوست

سازمان و تشکیلات

اطمینان از اجرای دقیق ساختار تشکیلاتی مصوب

اگر تعریف متداول مدیریت منابع انسانی تحت عنوان (بکارگیری موثر مهارت های نیروی انسانی در جهت اهداف عالی سازمان) را بعنوان تعریف مورد پذیرش اکثریت مدیران و نظریه پردازان عرصه مدیریت منایع انسانی مبنا قرار دهیم، به راحتی می توان سیستم هایی نظیر جذب و استخدام، حقوق و دستمزد، پرسنلی، کارگزینی و صدور احکام، حضور و غیاب، ارزشیابی عملکرد، وام و رفاه را در منظومه خدمات مدیریتی شناسایی و مورد توجه قرار داد.

 


به عبارت دقیقتر اثر وجودی یک مدیریت منابع انسانی کارآمد باید منجر به به ارزش آفرینی برای سازمان اعم از ذینفعان خارجی گردد و این مهم محقق نمی گردد، مگر اینکه ساز و کار مدیریتی مبتنی بر سیستم های مارآمد نرم افزاری بوده باشند که دارای ویژگی هایی انعطاف پذیری (Flexibility) ، اندازه پذیری (Scalability) ، قابلیت اطمینان (Reliability) و قابلیت توسعه پذیری (Expendability) باشد. البته این الزامات را می توان متاثر از ماهیت متغییر و متفاوت قواهد سازمانی و نیز توجه به فاکتورهای انسانی به عنوان مهمترین دارایی سازمان دانست.
طراحی و توسعه سیستم های منابع انسانی با ویژگی های مورد اشاره، از اهداف اشاره شده برای تیم طراحی و توسعه گروه نرم افزاری پیوست بوده که به جهت پیروی از رویکرد مشتری مداری و توجه به نیازهای خریداران همواره برخوردار از بازخورد اصلاحی حوزه های کاربردی در گستره وسیعی از سازمان های دولتی و خصوصی بوده است.


حضور پیوست در سازمان های خریدار بسته به ابعاد سازمان و نیز ساز و کار سازمانی به طور معمول در ترکیب همگونی از زیر سیستم ها بوده که در بیشتر سازمانها سیستم های حقوق و دستمزد، پرسنلی، کارگزینی و حضور و غیاب به عنوان عناصر ثابت قابل تمایز می باشند.
با استقرار سیستم های منابع انسانی در بستر سازمان الکترونیک پیوست  ضمن ایجاد یکپارچگی و ارتباط وثیق بین کلیه سیستم ها از مزایای اتوماسیون سازمانی و گردش فرم الکترونیکی نیز بهره مند میگردد. با پیاده سازی سیستم های پیوست امکان مدیریت منابع سازمان به صورت بهینه و یکپارچه در تمامی سطوح سازمان فراهم و مسیر متعالی برای مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد فرآیندی و به صورت استاندارد و مکانیزه فراهم میگردد.

برخی از مشتریان حوزه منابع انسانی

دیدگاه برخی از خریداران این حوزه

سوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?