نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات ما  > گروه محصولات صرافی > نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی
null

نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی پیوست راه حل ممتاز و منحصر به فردی را جهت شرکتهای صرافی ارائه می کند که در ابعاد مختلف در بسیاری از شرکتهای صرافی بانکی و غیر بانکی اجرا شده است. این راه حل مبتنی بر پوشش کامل عملیات صرافی از تقاضای حواله ارزی در پورتال سازمان تا ثبت تراکنش های مالی مرتبط در سیستم حسابداری شکل گرفته است.

در بخش مالی نرم افزار حسابداری مالی، خزانه داری، نرم افزاری عملیات صرافی و دارایی ثابت قرار گرفته است و در بخش امور پرسنلی نرم افزار حضور و غیاب و حقوق دستمزد قرار دارد. در بخش اداری سیستم اتوماسیون اداری و آرشیو مستندات و نیز سیستم اتوماسیون صرافی قرار دارد.

به طور معمول پیچیدگی و حجم بیشتر عملیات صرافی در بنگاههای بزرگ در ارتباط با عملیات حوالجات ارزی است. کلیه اسناد حوالجات ارزی در این راه حل به صورت یک سند(با محتوای اطلاعاتی و نحوه نمایش دلخواه کاربر) تعریف و روال گردش این اسناد نیز توسط کاربر قابل تعریف است، همزمان با ثبت درخواست در پورتال سازمان توسط متقاضی، سند مربوط در سیکل عملیاتی قرار گرفته و پس از انجام تشریفات اداری و کنترلهای لازم، ثبت تراکنش های مرتبط با خرید و فروش و حسابداری انجام می شود.

متقاضی حواله نیز می تواند از طریق پورتال، وضعیت درخواست خود را با کد رهگیری رصد نماید. این مجموعه نرم افزارها به طور رضایت بخشی عملیات بنگاههای بزرگ و کوچک صرافی را پوشش داده و جامعیت کاربردی و سهولت و سرعت انجام عملیات در این سیستمها خشنودی کاربران را فراهم کرده است.

نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی بر مبنای نیاز عام شرکتها و موسسات صرافی طراحی و پیشنهاد شده است و طبیعی است که هر سازمان خریدار نیارمندیهای خاص خود را دارد، برای پوشش نیازمندیهای خاص هر سازمان راهکارهای استقرار ویژه سیستمها، سفارشی سازی محصولات موجود و یا تولید سیستم جدید منطبق بر نیاز خریدار می تواند مطرح باشد.


   مدیریت هوشمند و مکانیزه فرآیند صدور حواله ارزی
■   نظارت بر عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری و سرعت انجام کار
   بایگانی الکترونیکی کلیه مستندات قانونی برای مراجع ذیصلاح

 • مدیریت گردش حوالجات ارزی

 • تعریف افراد موثر در فرایند انجام حواله از پرسنل و مدیران تا کارگزاران ارزی

 • تعریف مراحل گردش شامل تکمیل، کنترل، تصمیم گیری، دریافت مدارک و انجام حواله

 • تعریف شرطهای مختلف برای هوشمند سازی مسیر گردش فرم‏ها

 • تعریف جانشین و اصلاح و بهینه سازی سریع مسیر گردش کار


 • استفاده از کارتابل الکترونیک برای گردش حواله‏ها

 • اختصاص کارتابل الکترونیک به کارشناسان حواله، مالی، مدیریت و کارگزاران ارزی

 • انجام عملیات اداری بصورت پراکنده و راه دور در قالب شعب غیرمتمرکز

 • الصاق مدارک دریافت شده در مراحل گردش به فرم حواله

 • سرویس دهی آنلاین و راه دور به مشتریان خاص

 • نظارت و کنترل مراحل انجام کار

 • نظارت و گزارش گیری بر روی سفارش‏های دریافت شده و مراحل طی شده

 • شناسایی گلوگاه‏های کاری و افزایش سرعت انجام کار

 • ثبت کلیه فعالیت‏ها در سیستم جهت دریافت گزارش‏های مدیریتی از عملکرد کارکنان

 • گزارش گیری از زمان انجام کارها و مسیر گردش حواله‏ ها

 • پیاده سازی نسل جدید بایگانی الکترونیک

 • بایگانی مکانیزه برای پرونده خریداران شامل مدارک شناسایی و نمونه امضا

 • بایگانی الکترونیک سوابق حواله‏ های انجام شده برای کلیه خریداران به همراه کلیه مدارک مالی بایگانی گزارش‏های مالی، اسناد مثبته مالی و قراردادها


 • ابزارهای کاربردی و عملیاتی برای سرعت و دقت بیشتر کاربران

 • انجام عملیات تبدیل ارز، نرخ حواله ارز و محاسبه کارمزد حواله در یک فرم

 • تسویه فاکتور حواله ارزی با فراخوان سند پرداخت و دریافت

 • انجام عملیات تسعیر ارز به صورت روزانه و صدور خودکار سند مالی مربوط

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان ساختن انواع گزارش‏های مالی به دلخواه کاربر با استفاده از ابزار گزارش‏های پویا

 • استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط

 • استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرم‏ها و گزارش‏ها