null

نرم افزار دبیرخانه، به مسئولان دفاتر و دبیرخانه ها کمک می کند تا نامه های وارده را اسکن کرده و یا از سرویس فکس یا ایمیل دریافت و ثبت نمایند و برای کارشناسان و مدیران سازمان ارسال نمایند. برای راحتی کاربران در این نرم افزار تخصصی انواع ابزارها برای جستجو و رهگیری نامه ها در دفاتر اندیکاتور مختلف با حفظ سطوح دسترسی گنجانده شده است.
همچنین در نرم افزار دبیرخانه ارسال و دریافت نامه از طریق ایمیل با استاندارد ECE نیز وجود دارد


   انطباق پذیری و متناسب سازی با انواع مدل‏های مکاتبات سازمانی

 • قابلیت تعریف انواع دبیرخانه و دفاتر ثبت به تعداد نامحدود

 • پشتیبانی از دبیرخانه‏ های متمرکز و غیر متمرکز

 • امکان تعریف قالب‏های شماره گذاری به تفکیک دفاتر ثبت

 • امکان تعریف طرف‏های مکاتبه در قالب درختواره اشخاص حقیقی و حقوقی

 • امکان تعیین انواع نقش‏های دبیرخانه ای و اختصاص به کاربران براساس دسترسی‏های تعیین شده


   پشتیبانی از انواع عملیات مرتبط با دبیرخانه

 • امکان ثبت، اصلاح، امحاء و ابطال نامه‏ های وارده، صادره و داخلی

 • ثبت دقیق مشخصات نامه شامل تصویر، ضمائم، گیرندگان اصلی و رونوشت و سوابق ارسال و دریافت

 • امکان ارسال نامه از طریق سرویس فکس، ایمیل و پروتکل‏های استاندارد نظیر ECE و سپاد

 • امکان دریافت نامه از طریق سرویس فکس، ایمیل و پروتکل‏های استاندارد نظیر ECE و سپاد

 • پشتیبانی از عملیات رزرو شماره نامه، تایپ متن نامه و چاپ نامه

 • امکان ثبت مهلت پاسخگویی، ارجحیت، طبقه بندی، موضوع و کلاسه بایگانی نامه‏ها

 • پشتیبانی از انواع اسکنرها، چاپگرها و دستگاه‏های فکس


   ارائه انواع گزارش‏های کنترلی، مدیریتی و آماری

 • امکان تهیه گزارش از نامه‏ های صادره، وارده و داخلی براساس سطوح دسترسی

 • امکان اعمال انواع فیلترهای تاریخی بروی گزارش‏ها بصورت سالیانه، ماهانه، فصلی و یا بازه زمانی دلخواه

 • امکان دریافت گزارش‏ها به تفکیک دفاتر ثبت و دبیرخانه

 • امکان جستجوی پیشرفته براساس تمامی مشخصه‏ های نامه از جمله موضوع، گیرنده، فرستنده، چکیده، توضیحات، کلید واژه

 • امکان جستجو براساس محتوای نامه ‏های صادره و داخلی


دبیرخانه پیوست

ارتباط با فکس، ایمیل و اسکنر