بروشور محصولات پیوست در قالب گروههای نرم افزارهای جامع مالی، نرم افزارهای مالی دولتی، نرم افزارهای جامع مدیریت منابع انسانی، نرم افزارهای جامع اتوماسیون اداری، نرم افزارهای اتوماسیون صرافی(با دو رویکرد کالایی و نقدینگی)، نرم افزار آرشیو، مدیریت الکترونیک مستندات و سازمان الکترونیک پیوست به صورت فایلهای پی دی اف(PDF) قابل دریافت است.