پیمان و قراردادها

null

واحد کنترل قراردادها در حسابداری شرکت­ها وظیفه خطیری بر عهده دارد. از کنترل مدارک و مستندات قراردادهای خرید و فروش کالا و انجام مراحل و فازهای انجام کار تا کنترل ضمانت نامه­ ها و اسناد قرارداد. تحویل کالا و خدمات مندرج در قراردادها معمولاً طی فرآیندی زمانی انجام شده و انجام مراحل باید کنترل شود.

 این عملیات در سازمان­ها و موسسات تجاری بسیار متنوع و بعضاً پیچیده است و انواع سلیقه­ ها و روال­ها در واحدهای بازرگانی شرکت­ها مرسوم و جاری است، به ویژه ارتباط ذاتی فرآیند کنترل قراردادها با سیستم انبار، سیستم بازرگانی، سیستم تدارکات و نیز امور مالی بر پیچیدگی این موضوع می­افزاید. به کارگیری نرم افزاری که بتواند از کنترل پیمان و قراردادهای سازمان پشتیبانی نموده و در عین حال ارتباط با سایر سیستم­ها را نیز حفظ نماید بسیار مهم می­نماید. نرم افزار پیمان و قراردادهای پیوست به عنوان نرم افزاری جامع، راهکاری مناسب برای کنترل و پشتیبانی عملیات واحد کنترل قراردادها، ثبت کامل اطلاعات و گزارش دهی حرفه­ای آنها به سازمان می باشد.


   مدیریت متمرکز انواع پیمان و قراردادهای جاری سازمان
■   قابلیت پیاده سازی در سازمانهای بزرگ کارفرما یا شرکت های پیمانکار و مجری
   پوشش کامل پیمان های خرید و فروش کالا، خدمات، انجام پروژه و تامین نیروی انسانی

 • تعریف گسترده اطلاعات برای پوشش دهی به انواع نیازها

 • تعریف پیمانکاران، کارفرمایان، مجریان و ناظران پیمان

 • تعریف انواع پیمان خرید و فروش، موضوع پیمان و…

 • تعریف اقلام پیمان در قالب کالا یا خدمات مندرج در قرارداد به صورت درختی

 • تعریف انواع اضافات و کسور با محاسبه خودکار درصد به صورت تاریخ دار

 • ثبت پیمانهای خرید/ فروش به تفکیک مراکز

 • استفاده از آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط پیمان و قراردادها


 • کاربری آسان و متمرکز با امکان مدیریت کامل پیمانها

 • ثبت مراحل و فازهای انجام و تحویل کار در هر پیمان

 • ثبت مراحل و فازهای پرداخت در هر قرارداد یا پیمان

 • ثبت انواع ضمانت نامه‏ها و پیش پرداخت/ پیش دریافت در هر پیمان

 • تعیین نحوه پرداخت وجه پیمان و تعیین خودکار تاریخ تسویه

 • ثبت مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک سطر همراه با تنظیمات میزان درصد قابل محاسبه

 • صدور دستور پرداخت و ارسال آن برای سیستم خزانه داری

 • کنترل تاریخ انقضای ضمانت نامه‏ها در سیستم خزانه داری و تحویل یا تمدید آن

 • پل ارتباطی سیستم‏های مهندسی و سیستم‏های مالی

 • ثبت صورت وضعیتهای دریافتی از پیمانکاران

 • ثبت صورت وضعیتهای ارسالی به کارفرمایان

 • ارائه درصد پیشرفت مالی در هر پیمان

 • صدور کارت پیمان و خلاصه عملیات اعم از صورت وضعیت، ضمانت نامه و پرداخت‏ها در هر پیمان


 • ارائه انواع گزارش‏های استاندارد، سازمانی و دلخواه

 • گزارش ریز تعهدات در پیمانهای خرید و فروش

 • گزارش کلی پیمانهای خرید و فروش و وضعیت جاری قرارداد

 • گزارش صورت وضعیت‏های ارسالی / دریافتی

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان طراحی و تعریف گزارش‏های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پارامتریک


نرم افزار پیمان و قرارداد