هولدینگ و مراکز مالی

null

شرکت نگهدارنده شرکتی است که، صاحب سهام مهم شرکت‌های دیگر می‌باشد. این اصطلاح عموماً برای شرکتهایی به کار می‌رود که کالا یا خدمت تولید نمی‌کنند؛ در عوض، هدف آن‌ها این است که با مالکیت سهام دیگر شرکتها، گروهی از شرکت‌ها را تشکیل دهند. شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌شوند، و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها منجر شوند.


   پیاده سازی ساختار هولدینگ، شعب و مراکز مالی
■   گزارش گیری و تجمیع اطلاعات به صورت آنلاین و آفلاین
   کنترل و نظارت جامع بر عملکرد شرکتها و مراکز تابعه


 • پیاده سازی شرکت‏ها، شعب و مراکز مختلف در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز

 • گزارش گیری لحظه ای بر اساس آخرین اطلاعات در فواصل زمانی دلخواه (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه) در بانک اطلاعاتی متمرکز

 • سطح بندی نوع گزارش گیری براساس انواع گزارش‏های مدنظر در بانک اطلاعاتی متمرکز

 • امکان پیاده سازی ساختار هولدینگ، شعب و مراکز مالی به صورت چند لایه و درختی

 • کنترل و نظارت جامع بر عملکرد شرکت‏ها و مراکز تابعه به صورت مستقل، ترکیبی و تجمیعی

 • تعیین سطح دسترسی کاربران به مراکز مالی و عملیات


 • پیاده سازی شرکت‏ها، شعب و مراکز مختلف در قالب بانکهای اطلاعاتی مستقل

 • تجمیع بانکهای اطلاعاتی در فواصل زمانی دلخواه (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه) در بانک اطلاعاتی تجمیعی

 • سطح بندی نوع تجمیع اطلاعات براساس نوع گزارش‏های مدنظر در بانک اطلاعاتی تجمیعی

 • امکان پیاده سازی ساختار هولدینگ، شعب و مراکز مالی به صورت چند لایه و درختی

 • کنترل و نظارت جامع بر عملکرد شرکت‏ها و مراکز تابعه

 • تعیین سطح دسترسی کاربران به بانک‏های اطلاعاتی و عملیات


هولدینگ و مراکز مالیسوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?