آخرین دیدگاه‌ها

null

نرم افزار حسابداری مالی از ارکان اصلی سیستم نرم افزاری هر سازمان و موسسه ای است و پشتیبانی فراگیر از نیازهای سازمانی، قابلیت انعطاف در پیاده سازی مدلهای مختلف مالی، قابلیت اعتماد و سهولت استفاده از آن مرکز توجه مدیریت سازمانها است. نرم افزار حسابداری مالی پیوست به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که می تواند با مدلهای مختلف حسابداری اعم از نقدی و تعهدی تطبیق یابد و در اندازه های مختلف اجرا شود.

کلیه زیرسیستمهای مرتبط نظیر دریافت و پرداخت، خرید و تدارکات، اموال و دارایی ثابت، حقوق دستمزد و… نتیجه عملیات اختصاصی خود را به صورت کنترل شده و در قالب سند مالی به نرم افزار حسابداری به صورت همزمان ارسال می نمایند و این به مفهوم گزارشهای حسابداری و مالی معتبر در هر لحظه جهت مدیران و تصمیم سازان سازمان خواهد بود. این نرم افزار قابلیت پیاده سازی در مدلهای متمرکز یا توزیع شده و پشتیبانی از عملیات سازمانهای گسترده کشوری را دارا می باشد.


   اندازه پذیری و انعطاف سیستم از کسب و کارهای کوچک تا هولدینگ‏های بزرگ
■   پوشش دهی دقیق، سریع و آسان انواع گزارش‏های قانونی برای سازمانهای ذیربط
■   تصمیم گیری سریع و دقیق براساس گزارش‏های اطلاعاتی چند لایه از ترازها تا اسناد مالی
   امکان نگهداری اطلاعات مالی هر تعداد شرکت در قالب شخصیتهای مالی مستقل با خرید یک نسخه نرم افزار

 • کدینگ باز حسابها برای پوشش دهی به انواع نیازها

 • تعریف سرفصل‏های پیشنهادی مطابق با کدینگ متعارف و با توجه به نوع شرکت

 • امکان تعریف چهارسطح حساب ثابت و یک، سه یا پنج سطح حساب تفصیلی شناور با درختواره نامحدود

 • تطبیق پذیری سریع و پوشش دهی کامل عملیات حسابداری انواع شرکتهای بازرگانی، پیمانکاری، خدماتی

 • امکان تعریف کدینگ حسابها به صورت دلخواه و با درختواره نامحدود

 • امکان اصلاح کدینگ حسابها در هر دوره مالی

 • تعریف طول کد حساب به صورت دلخواه


 • کاربری آسان و سرعت بالای ورود اطلاعات

 • معرفی الگوی سند جهت تسهیل ورود اسناد مالی

 • کنترل ماهیت حساب حین ورود اطلاعات اسناد

 • امکان انتقال اطلاعات اسناد حسابداری بین شرکتها

 • تطبیق و یادداشت گذاری روی آرتیکلهای اسناد مالی

 • امکان دریافت سند مالی از نرم افزارهای شرکتهای دیگر در قالب وب سرویس یا فایل متنی و اکسل

 • تعریف الگوی بستن حسابها، افتتاح و اختتام حسابها و نیز تسهیم مانده حساب به صورت دلخواه

 • کنترل صحت عملکرد کاربران

 • تعیین سطح دسترسی کاربران به حسابها در کلیه سطوح و دسترسی کاربران به کلیه فرمهای عملیاتی

 • امکان کنترل صحت اطلاعات موجود در سند قبل از عملیات تایید یا ثبت نهایی

 • تعریف کارتابل برای تایید و امضای الکترونیک اسناد مالی طی گردش کار چند مرحله ای سازمانی

 • مشاهده اطلاعات سایر سیستمها از آرتیکل‏های وابسته در اسناد حسابداری

 • امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مثبته مالی


 • گزارش‏های استاندارد و جامع برای ذینفعان

 • ارائه خلاصه سند ماهانه برای ارائه دفاتر و اسناد به صورت مکانیزه به سازمان امور مالیاتی

 • ارائه صورت‏های مالی اساسی شامل ترازنامه و سود و زیان با تنظیمات دلخواه

 • ارائه دفاتر حسابهای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

 • گزارش‏های دقیق و حرفه ای برای مدیران، حسابداران و حسابرسان

 • گزارش دفتر روزنامه در سطوح کل، معین، تفصیلی

 • گزارش دفتر حسابها بصورت تجمعی و تفصیلی روی تمام سطوح حسابها (بدون محدودیت دوره مالی)

 • گزارش تراز آزمایشی دو، چهار، شش یا هشت ستونی با گزارش گیری چندلایه

 • گزارش آنالیز و مرور حسابها بر روی تمام حسابها و تفصیلیها

 • تهیه فرم چاپی اسناد و گزارش‏ها در حالتهای مختلف

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان ساختن انواع گزارش‏های مالی به دلخواه کاربر و محاسبه نسبت‏های مالی


نرم افزار حسابداری

ویرایش های قابل ارائه :

 • سیستم مالی ویرایش کسب و کارهای کوچک با یک لایه تفصیلی
 • سیستم مالی ویرایش استاندارد با سه لایه تفصیلی
 • سیستم مالی ویرایش توسعه یافته با شش لایه تفصیلی
 • سیستم مالی ویرایش فارسی با پایه ارزی غیر ریالی محیط کاربری فارسی ،با انتخاب ارز پایه ، تاریخ شمسی یا میلادی
 • سیستم مالی ویرایش انگلیسی با پایه ارزی غیر ریالی محیط کاربری انگلیسی ، با انتخاب ارز پایه ، تاریخ میلادیسوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?