null

در دهکده جهانی امروز، استفاده از ارزهای مختلف در معاملات شرکت­ها و موسسات اقتصادی، کاربرد وسیعی دارد. دسترسی به اطلاعاتی همچون نرخ برابری ارزهای مختلف و مقایسه آنها با نرخ پایه ارز کشور، گزارش­های متنوع از حساب‌های ارزی، تسعیر حساب‌ها، حفظ و نگهداری سوابق نرخ‌های برابری ارزهای مختلف برای نظارت و سامان دهی مجموعه معاملات حیاتی می باشد. زیر سیستم ارزی  پیوست ضمن ارتباط کامل با سیستم حسابداری، خزانه داری و بازرگانی تمامی اطلاعات مربوط به معاملات ارزی سازمان را حفظ و سامان دهی می کند.


   نظم بخشیدن به تبادلات ریالی و ارزی شرکت
■   مدیریت متمرکز موجودی‏های نقدی ارزی و ریالی
   پوشش کامل نیاز بازرگانان و واردکنندگان و صادرکنندگان کالا

 • پوشش دهی انواع عملیات ارزی

 • معرفی نامحدود ارزهای مختلف و کشور مربوط به آنها

 • مشخص نمودن حساب‏های ریالی / ارزی و تسعیر پذیر

 • صدور اسناد ریالی و ارزی همزمان با امکان تغییر نرخ ارز در آرتیکل‏های مختلف سند

 • دریافت / پرداخت ارزی به صورت نقد یا اسناد بهادار در سیستم خزانه داری

 • ثبت اطلاعات ارزی خرید و فروش کالاها در سیستم بازرگانی

 • استفاده همزمان از چند ارز در آرتیکل‏های مختلف یک سند

 • نگهداری اطلاعات حساب‏های بانکی ارزی


 • کنترل عملکرد و دقت بالا در ثبت اطلاعات و محاسبات

 • وارد نمودن نرخ مبادلاتی و نرخ مرجع ارز در برابر ریال در هنگام معرفی ارز به صورت روزانه

 • درج تاریخ موثر نرخ‏های مبادلاتی ارزهای مختلف

 • تعریف دسته چک ارزی و انجام عملیات مرتبط

 • نگهداری اطلاعات طرف حساب خارجی براساس ارز کشور مربوطه

 • کاربری ساده و پوشش انواع عملیات پیچیده ارزی

 • وارد نمودن آرتیکل‏های یک سند مالی به صورت ریالی یا ارزی

 • امکان استفاده از واریز به حساب ارزی در سیستم خزانه داری

 • ثبت اطلاعات هزینه‏ های مرتبط با فاکتورهای خرید و فروش به صورت ارزی و ریالی

 • صدور سند تسعیر ارز به صورت روزانه یا در زمانهای دلخواه کاربر

 • نگهداری اطلاعات حساب‏های بانکی ارزی و چک‏ها و اسناد بهادار ارزی


 • گزارش‏های متنوع، جامع و حرفه ای

 • گزارش‏های متنوع دفتر ارزی حسابها و مشاهده همزمان اطلاعات ارزی و ریالی مربوط به هر حساب

 • گزارش گردش ارزی حسابها به تفکیک ارزها درکنار معادل ریالی آنها

 • گزارش گردش ریالی و ارزی یک حساب با گردش کامل و مانده گیری به تفکیک ارز

 • گزارش وضعیت تسعیر حسابها

 • گزارش تراز آزمایشی همزمان ارزی/ ریالی شرکت

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل


نرم افزار خزانه داری پیوست