شرکت گاز استان اردبیل

شرکت گاز استان اردبیل

بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مبنی بر تشکیل شرکتهای گاز استانی که در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسید، شرکت گاز استان اردبیل در سال ۱۳۷۹، فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.
عملیات گازرسانی در استان از سال ۱۳۶۸ آغاز شده بود و شهر اردبیل به عنوان اولین شهر استان به شبکه گاز طبیعی متصل شد.
هم اکنون بالغ بر ۱۰۵۶روستا با ۸۸ درصد برخورداری و تمامی ۲۶شهر استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند. همچنین عملیات گازرسانی به بیش از ۳۲۰ روستای دیگر استان نیز در دست اجرا است.
در حال حاضر پروژه استقرار سیستم های حسابداری مالی، خزانه داری، انبار و کالا، بازرگانی، اموال و دارایی ثابت، عملیات ارزی، بودجه و اعتبارات، پیمانها و قراردادها و بایگانی اسناد تحت وب پیوست در این شرکت آغاز شده است.

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت