راهکار شرکت های هولدینگ

 

ویژه هولدینگ ها و سازمان های با گستردگی کشوری

گروه نرم افزاری پیوست > راهکارها > شرکت های هولدینگ

هولدینگ

در هولدینگها ، شرکت های مادر تخصصی و شرکتها و سازمانهای با گستردگی کشور ، داشتن یک سیستم یکپارچه و کامل ، امکان مدیریت کاملتر منابع را در اختیار مدیران قرار می دهد. مواردی مانند گردش ناقص الکترونیکی مستندات ، زمانبر بودن و نداشتن اطلاعات کامل در زمان مورد نظر، تاخیر زمانی واحدهای تابعه در گزارشگری، عدم پیاده سازی ساختار فرآیندی برای تایید و جمع آوری اطلاعات از مشکلات  پیش روی مدیران است در حالیکه با یک سیستم جامع و پیشرفته و پاسخگو می توان آنها را پاسخ داد .

null

برخی از مشتریان پیوست در حوزه هولدینگ

سازمان الکترونیک پیوست در بخش های مختلف برای پاسخ به این نیاز ، توسعه هایی خاص و تخصصی داشته است که به برخی از آنها می پردازیم :

حسابداری مالی- هولدینگ

امکانات خاص سیستم حسابداری مالی:

 

 • نرم افزار حسابداری ویرایش هولدینگ برای گزارشگیری آنلاین
 • پیاده سازی چند شرکتی با دیتابیس های مستقل با عملکرد آفلاین
 • پیاده سازی ساختار جمع آوری اطلاعات از مراکز تابعه
 • تفکیک کدینگ مشترک و مستقل در حوزه حسابداری هولدینگ
 • گزارش گیری روی دفاتر به صورت تجمیعی همه شرکت ها یا ترکیب انتخابی

امکانات خاص سیستم خزانه داری:

 

 • پیاده سازی مراکز خزانه داری مستقل
 • مدیریت منابع نقدی، بانک ها، صندوق ها و تنخواه به تفکیک مراکز و شعب
 • مدیریت مستقل و اعمال سطح دسترسی مجزا برای هریک از مراکز
 • مدیریت تضامین به تفکیک مراکز
خزانه داری- صرافی ها
بازرگانی- هولدینگ

امکانات خاص سیستم بازرگانی:

 

 • تعریف مراکز بازرگانی با دسترسی مشترک و مستقل
 • پیاده سازی فرآیند سفارش خرید(تحت وب) و مدیریت تصمیم گیری برای خرید و تامین کالا
 • استفاده از وب سرویس برای ارتباط با CRM و سایتهای فروش آنلاین

امکانات خاص سیستم انبار:

 

 • مدیریت موجودی در انبارها با دسترسی مشترک و مستقل
 • پیاده سازی فرآیند درخواست کالا (تحت وب) برای دریافت تقاضا از کلیه مراکز تابعه
 • مدیریت کالاها به صورت مشترک یا تفکیک شده
انبار - پیمانکاری
صرافی ها

امکانات خاص سیستم بودجه و اعتبارات:

 

 • مدیریت بودجه برای واحدهای مختلف
 • تفویض کنترل و گزارش گیری بودجه به هر واحد
 • بودجه ریزی در هر لایه از کدینگ که نیاز به کنترل دارد
 • مدیریت بودجه شرکتهای تابعه و شرکت مادر به صورت مستقل

امکانات خاص سیستم اموال و دارایی های ثابت:

 

 • مدیریت مستقل مراکز استقرار در سیستم اموال
 • مدیریت جمعداران و تحویل گیرندگان مختلف در کل کشور
 • گزارش سازی به تفکیک مراکز استقرار
اموال و دارایی ثابت - هولدینگ
پیمان و قراردادها - هولدینگ

امکانات خاص سیستم پیمان و قراردادها:

 

 • تفویض مدیریت پیمانهای مرتبط با واحدهای مختلف در حوزه پیمانکاران و کارفرمایان
 • تفکیک و ترکیب مانده پیمانکاران درگیر در پروژه های شرکت های مختلف
 • تفکیک حوزه های کاری تامین ، تجهیز و اجرا در شرکت های تابعه

امکانات خاص سیستم پرسنلی و صدور احکام :

 

 • مدیریت متمرکز پرسنل و جابجایی پرسنل بین واحدها و شرکتها
 • تهیه گزارشهای آماری به تفکیک شرکتها، واحدها و محل های خدمت
 • توزیع عادلانه منابع در ساختارهای کشوری
جذب و استخدام - هولدینگ
صرافی

امکانات خاص سیستم حقوق و دستمزد:

 

 • پیاده سازی به صورت تحت وب با قابلیت استفاده گسترده و توزیع شده
 • نگهداری اطلاعات شرکتهای مستقل بدون محدودیت در تعریف شرکت
 • تعریف کارگاههای مستقل و گزارشگیری پرسنل به صورت تجمیعی و تفکیکی

امکانات خاص سیستم حضور و غیاب:

 

 • پیاده سازی به صورت تحت وب با قابلیت استفاده گسترده و توزیع شده
 • جمع آوری اطلاعات تردد پرسنل در ستاد مرکزی و پیاده سازی یک سازمان منظم و به روز
حضور و غیاب- هولدینگ
اتوماسیونن اداری- هولدینگ

امکانات خاص سیستم اتوماسیون اداری:

 

 • پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری با دبیرخانه های مستقل برای هر شرکت
 • پیاده سازی ارتباط بین شرکت های هولدینگ به صورت درون سیستمی
 • ساختار یکپارچه برای گردش فرم ها و گزارشها در ساختار هولدینگ
 • پیاده سازی فرآیند مدیریت جلسات و فرمهای صورتجلسه و تصمیمات اتخاذ شده

امکانات خاص سیستم مدیریت اسناد:

 

 • مدیریت متمرکز اسناد و گزارشهای مالی دریافتی از شرکتهای هولدینگ
 • مدیریت پرونده های پرسنلی شرکتهای تابعه
 • مدیریت متمرکز مصوبات، آیین نامه ها ، اطلاعیه ها و قوانین داخلی
مدیرت اسناد- هولدینگ
جذب

امکانات خاص سیستم جذب و استخدام:

 

 • مدیریت متمرکز جذب پرسنل در ستاد هولدینگ
 • مدیریت درخواست های جدید و برگزاری آزمون های سراسری
 • مدیریت بانک اطلاعاتی واحد از منابع بالقوه انسانی
null

در صورت تمایل میتوانید دمو راهکار ویژه هولدینگ پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو راهکار شرکت های هولدینگ