تعیین فرمت ذخیره‌سازی

تعیین فرمت ذخیره‌سازی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

 

تعیین فرمت ذخیره‌سازی برای محتوای بخش‌های سند در آرشیو اسناد

 

 

نرم افزار : نرم افزار مدیریت اسناد پیوست
ویرایش : ۱۲٫۰۷۸٫۰۰

مدیریت اسناد پیوست

تعیین فرمت ذخیره سازی فایل : 

امکان تعیین فرمت ذخیره سازی برای فایلهای محتوای بخش های سند ، در این ویرایش به نرم افزار مدیریت اسناد پیوست افزوده شده است.

با استفاده از این امکان، می‌توان برای محتوای هر بخش از سند، فرمت مشخصی را تعیین کرد .

در این حالت کاربر در هنگام ایجاد سند، تنها مجاز به افزودن محتواهایی با فرمت مشخص‌شده باشد.

این امکان در اختیار راهبر سیستم نرم افزار مدیریت اسناد قرار دارد.

 


مطالب و مقالات مرتبط: