تعیین فرمت ذخیره‌سازی

تعیین فرمت ذخیره‌سازی

تعیین فرمت ذخیره‌سازی برای محتوای بخش‌های سند در آرشیو اسناد

نرم افزار : نرم افزار مدیریت اسناد پیوست
ویرایش : ۱۲٫۰۷۸٫۰۰

 

مدیریت اسناد پیوست

تعیین فرمت ذخیره سازی فایل : 

امکان تعیین فرمت ذخیره سازی برای فایلهای محتوای بخش های سند ، در این ویرایش به نرم افزار مدیریت اسناد پیوست افزوده شده است.

با استفاده از این امکان، می‌توان برای محتوای هر بخش از سند، فرمت مشخصی را تعیین کرد .

در این حالت کاربر در هنگام ایجاد سند، تنها مجاز به افزودن محتواهایی با فرمت مشخص‌شده باشد.

 این امکان در اختیار راهبر سیستم نرم افزار مدیریت اسناد قرار دارد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.