پیوست در شرکت گاز استان تهران

پیوست در شرکت گاز استان تهران


1396 دی شنبه, 09
شرکت گاز استان تهران بعنوان یکی از شرکت های شرکت ملی گاز ایران در زمینه ارائه خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز طبیعی، بعنوان سوخت پاک با هدف تامین رفاه، اطمینان خاطر و افزایش روزافزون مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی استان تهران فعالیت می نماید.
پروژه استقرار سیستم جامع مالی پیوست (IFS) در شرکت گاز استان تهران از ابتدای مهرماه 1396 آغاز شد. تا پیش از آغاز پروژه، بررسی های لازم در خصوص انتقال اطلاعات مالی شرکت از سیستم قبلی به سیستم جدید و گزارش های مورد نیاز شرکت انجام گرفته و در زمان استقرار، پرسنل مالی آمادگی لازم برای استفاده از سیستم را داشتند. طی برنامه ریزی های بعمل آمده با آغاز پروژه، آموزشها به طور همزمان و کارگاهی در واحد پیمانها، اسناد، کالا، خزانه داری، بودجه و اعتبارات و اعلامیه ها آغاز شد به طوریکه در هفته اول، آموزش این واحدها تکمیل شده و آموزش واحد حسابداری و فروش نیز آغاز گردید. با وجود حجم بالای اطلاعات در واحد بودجه و پیمانها و همچنین خزانه داری، بعد از گذشت یک ماه عملیات انتقال به سیستم مالی جدید در این حوزه ها به پایان رسید.
در ماه دوم، آموزش سیستم اموال و دفترداری و نحوه گزارش گیری به صورت متنوع در دستور کار قرار داشت که به شیوه قابل قبولی اجرا شد. بعد از گذشت دو ماه سیستم مالی شرکت به مرحله تثبیت رسید و در حال حاضر در مرحله آموزش و ساخت گزارش های مورد درخواست شرکت می باشد.
از جمله مهمترین مزایای استقرار سیستم مالی پیوست در شرکت گاز استان تهران افزایش میزان کنترل های داخلی شرکت و اخذ گزارش های متنوع مانند گزارش های مالیات بر ارزش افزوده، گزارش های فصلی و ... می باشد. همچنین گزارش های مربوط به سامانه سماد در محیط سیستم مالی موجب تسهیل فرایند گزارش گیری در این شرکت شده است.

نشانی سایت : www.tehrangasco.ir