توسعه سیستم جذب و استخدام

توسعه سیستم جذب و استخدام


1396 دی شنبه, 02

به منظور مدیریت فرایند استخدام و جذب نیروهای سازمان، سیستم جذب و استخدام پیوست طراحی شده و آماده عرضه می باشد. این محصول نماینده نسل جدید محصولات، با رویکرد ERP می باشد و با طی مراحل طراحی و تولید با آخرین تکنولوژی توسعه نرم افزار آماده شده است. این محصول امکانات قابل توجهی را در اختیار کاربران قرار می دهد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • امکان مدیریت فرایندهای جذب با تعریف دوره های استخدام
  • امکان تعریف محدودیتهاو پیش فرضهای استخدامی
  • امکان ثبت نام، ارسال مدارک و پیگیری توسط متقاضی استخدام از طریق پورتال
  • امکان بررسی مدارک متقاضی و تعیین وضعیت متقاضی در فرایند جذب و استخدام
  • امکان دسته بندی متقاضیان براساس محل و تاریخ درخواست
  • امکان تعریف و مدیریت بانک پرسشها، تدوین پرسشنامه، برگزاری و تصحیح اتوماتیک آزمون در فرایند جذب و ارزیابی
  • امکان گزارش گیری از رزومه های واجد شرایط، فاقد شرایط و کلیه رزومه های ثبت شده
  • امکان گزارش گیری از رزومه های ثبت شده با قابلیت فیلترگذاری بر اساس دوره استخدام، تاریخ و...
  • امکان استخدام و انتقال اطلاعات متقاضی به سیستم کارگزینی برای تکمیل فرآیند استخدامی


لینک های مرتبط :
نرم افزار جذب و استخدام پیوست
گروه محصولات منابع انسانی
کاتالوگ محصولات