امکان تعیین فرمت ذخیره‌سازی برای محتوای بخش‌های سند در آرشیواسناد

گروه نرم افزاری پیوست > اطلاعات آخرین ویرایشها  > امکان تعیین فرمت ذخیره‌سازی برای محتوای بخش‌های سند در آرشیواسناد

امکان تعیین فرمت ذخیره‌سازی برای محتوای بخش‌های سند در آرشیواسناد

نرم افزار : نرم افزار مدیریت اسناد پیوست
ویرایش : ۱۲٫۰۷۸٫۰۰


امکان تعیین فرمت ذخیره سازی برای محتوای بخش های سند در این ویرایش به نرم افزار مدیریت اسناد پیوست افزوده شده است.


با استفاده از این امکان، می‌توان برای محتوای هر بخش از سند، فرمت مشخصی را تعیین کرد تا کاربر در هنگام ایجاد سند، تنها مجاز به افزودن محتواهایی با فرمت مشخص‌شده باشد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.