امکان انتقال اسناد خزانه داری دوره قبل به صورت اختیاری

امکان انتقال اسناد خزانه داری دوره قبل به صورت اختیاری < خزانه داری < گروه محصولات مالی
تاریخ :03/12/2018 06:58:54 ق.ظ
سیستم :نرم افزار خزانه داری
ویرایش :9.983.00

امکان انتقال اسناد دوره قبل به صورت اختیاری و به تفکیک باجه خزانه داری