توسعه الگوی شماره جهت استفاده از کدهای بایگانی، کلاسه و نوع سند

توسعه الگوی شماره جهت استفاده از کدهای بایگانی، کلاسه و نوع سند < بایگانی مستندات < گروه محصولات اداری
تاریخ :01/10/2018 06:45:27 ق.ظ
سیستم :نرم افزار آرشیو اسناد
ویرایش :8.360.00

توسعه الگوی شماره جهت استفاده از کدهای بایگانی، کلاسه و نوع سند