شرکت های تولیدی

صنایع مس ذوچن

.

| 1394 مرداد چهارشنبه, 28 | 0 یادداشت ثبت شده

متالوژی پودری سهند

.

| 1394 مرداد ﺳﻪشنبه, 27 | 0 یادداشت ثبت شده

افراتاب

  

| 1393 اسفند دوشنبه, 04 | 0 یادداشت ثبت شده

گروه صنعتی جلیس

  

| 1393 اسفند دوشنبه, 04 | 0 یادداشت ثبت شده

ذوب آهن پاسارگاد

  

| 1393 اسفند دوشنبه, 04 | 0 یادداشت ثبت شده

فرش فرهی

  

| 1393 اسفند دوشنبه, 04 | 0 یادداشت ثبت شده

پودرسازان

  

| 1393 اسفند دوشنبه, 04 | 0 یادداشت ثبت شده

شکوه

   | 1393 اسفند دوشنبه, 04 | 0 یادداشت ثبت شده