پارس الکتریک

استقرار سیستمهای جامع اتوماسیون سازمانی پیوست در شرکت پارس الکتریک

شركت كارخانجات پارس الكتریك ( در قالب شركت با مسئولیت محدود) در اسفند ماه 1341 تحت شماره 8567 اداره ثبت شركتها با سرمایه پنج میلیون ریال به ثبت رسید. در تاریخ 1346/12/22 از مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص , سپس درآبان ماه 1354 به سهامی عام تبدیل و طی همان سال نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است  پس از پیروزی انقلاب اسلامی , در اجرای بند (ب) قانون حفاظت از صنایع كشور مصوب تیر ماه سال 1358 شورای انقلاب اسلامی تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت.طی سال 1371 در اجرای سیاست واگذاری شركتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی , به بخش های غیر دولتی , شرکت كارخانجات پارس الكتریك نیز از زمره شركتهای تابعه سازمان وزارت صنایع ملی ایران خارج گردید

 

آدرس سایت: http://hamshahrionline.ir/
 

| 1396 آذر ﺳﻪشنبه, 07 | 0 یادداشت ثبت شده

یادداشت ها

یادداشت ها
یادداشتی برای این مطلب ثبت نشده است.