بانک سینا

پروژه استقرار نسل جدید محصولات پیوست در حوزه مدیریت منابع انسانی با رویکرد ای آر پی، بیست و پنج عنوان محصول در حوزه مدیریت منابع انسانی از جذب تا بازنشستگی...

بانک سینا در تاریخ 28 اسفند 1387 موفق به دریافت مجوز تاسیس گردید. این بانک قبل از این به عنوان موسسه مالی و اعتباری سینا فعالیت می کرد.موسسه مالی و اعتباری سینا در سال 1364 با هدف تامین نیازهای مالی واحدهای مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی و جمع آوری سپرده های عمومی در جهت اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص بخش تولید، تاسیس و خوشبختانه تا کنون به رشد چشمگیر و بی سابقه ای دست یافته است. و اهداف و برنامه های تولیدی در حوزه صنایع بزرگ و کوچک حرکت نموده است...www.sinabank.ir

| 1395 آبان شنبه, 15 | 0 یادداشت ثبت شده

یادداشت ها

یادداشت ها
یادداشتی برای این مطلب ثبت نشده است.

در باره

***

پیوندها

آخرین نوشته