پایگاه دانش

در سیستم اتوماسیون اداری پیوست این امکان وجود دارد که مدیر اتوماسیون اداری بتواند متن خوشامدگویی به کاربران را در صفحه ی پس از ورود کاربران به برنامه تحت ویندوز، تغییر دهد. بدین منظور کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- در اتوماسیون اداری وارد منوی "مدیریت " شده و بر روی گزینه  " تنظیمات سازمان" کلیک کنید.
2- عبارت مورد نظر را در جعبه متنی " متن خوشامدگویی به اتوماسیون اداری " درج کنید.
3- برای ذخیره تغییرات بر روی دکمه " تایید " کلیک کنید.
بدین طریق کاربران با هر بار ورود به سیستم پیغام خوشامدگویی را مشاهده خواهند کرد.
 
این اطلاعات در دو بخش مرتبط با فاکتور و مرتبط با آرتیکلهای فاکتور قابل طبقه بندی است:
بخش اطلاعات سند:
0- شماره فاکتور 1- تاریخ فاکتور 2- شماره حساب  3- جمع فابل پرداخت 4- تخفیف  5- مبلغ اضافات 6- شرح فاکتور 7- جمع اقلام  8-کد پستی طرف حساب 9-نام طرف حساب
10- شماره تلفن طرف حساب 11-کد اقتصادی طرف حساب 12- نشانی طرف حساب 13- نام شرکت 14- شماره اقتصادی 15- نشانی شرکت 16-شماره تلفن شرکت 
17- شماره نمابر شرکت 18- کد ملی طرف حساب 19-مبلغ نقد 20- مبلغ چک 21-*** 22-*** 23-تاریخ اعتبار 24- تاریخ تحویل 25- مانده فاکتور 26-مانده قبلی طرف حساب 
27- مانده کل 28-39 اطلاعات مرتبط با اضافات و کسورات 40-درصد تخفیف 41-کد تفصیلی اول 42- نام تفصیلی اول 43-*** 44-54- سایر اطلاعات فاکتور 55-شرح طرف حساب 
56-کشور طرف حساب 57-استان طرف حساب 58-شهرستان طرف حساب 59-کداشتراک 60-نام پدر/نام مدیر عامل طرف حساب 61-تاریخ تولد/تاریخ ثبت طرف حساب  62-شماره همراه طرف حساب
63-شماره نمابر طرف حساب 64-حقیقی/حقوقی بودن طرف حساب 65-محل تولد/محل ثبت طرف حساب 66-شماره شناسنامه/شماره ثبت 67-*** 68-*** 
69-74-اطلاعات سایر مشخصات حساب کد تفصیلی 75- نام تفصیلی دوم 76- کد تفصیلی دوم 77- نام تفصیلی سوم 78-کدتفصیلی سوم 79- شماره عطف فاکتور 80-نام تفصیلی چهارم
81-کد تفصیلی چهارم 82-نام تفصیلی پنجم 83- کد تفصیلی پنجم 84- تاریخ تسویه 85- ساعت ایجاد فاکتور 86- نام تنظیم کننده 87-مقدار چهار سایر اطلاعات 88 - نام بازاریاب 89- روش تسویه 90- مانده تفصیلی اول با احتساب کلیه حسابها 91- مرکز فروش 92. تعداد روز موعد پرداخت ** 99- کد پستی سازمان
بخش اطلاعات آرتیکلهای فاکتور: 
0-کد کالا 1- نام کالا 2- مقدار اصلی 3- کد انبار 4-نام واحد اصلی 5- قیمت واحد 6- مبلغ کل 7-مقدار فرعی 8- شرح آرتیکل 9- تخفیف سطری فاکتور 10-درصد تخفیف سطری 
11-جمع خالص 12-شماره فنی 13-نام لاتین 14- بارکد 15-مالیات وت 16-مبلغ پورسانت 17-مهلت پرداخت 18-گارانتی(دارد/ندارد) 19-مبلغ ارز 20- نام ارز 21-کد رهگیری 22-نام واحد فرعی 23- ایران کد ، ( اطلاعات مربوط به متراژ: 24- تعداد  25- طول 26- عرض 27- ارتفاع) 28 - مالیات بر ارزش افزوده 29- عوارض کالا و خدمات 30- تاریخ انقضاء کد رهگیری 31- قیمت تمام شده کالا 32- نرخ ارز
سایر:
- نام حساب وابسته به طرف حساب GetAccountName  -- [Param,2]
- نام انبار آرتیکل   GetStockName   --- [N,3]
- مشخصات اضافات/کسور SpecParam :
0 نام 1 مبلغ 2 ارز 3 ملاحظات اولين رديف 
4 و 5 و 6 و 7 دومین ردیف
8 و 9 و 10 و 11 سومین ردیف و...
 
در سیستم انبار و کالا در کاردکس مقداری این امکان وجود دارد که نمایش کالا ها را به انبار انتخاب شده محدود نمود. برای تنظیم این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار و کالا  "کاردکس مقداری" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه " انتخاب کالا بر اساس انبار انتخاب شده" [شماره 2] را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم  اگر کالا ها را به انبار های موجود وابسته شده باشند در کاردکس مقداری هنگام جستجوی کالا فقط لیست کالاهایی که به انبار انتخاب شده وابسته می باشند نمایش خواهد شد.
در سیستم حقوق و دستمزد پیوست این امکان وجود دارد که فیش حقوق پرسنل را از برنامه ی حقوق و دستمزد سیستم سازمان الکترونیک پیوست به آدرس پست الکترونیک آنها ارسال نمود.
بدین منظور می بایست سازمان الکترونیک در حالت اجرا بوده و با طی مراحل زیر پست الکترونیک پرسنل مورد نظر در سیستم حقوق دستمزد تعریف گردد.
1- از پانل " مدیریت پرسنل" فرم " معرفی پرسنل " را انتخاب کنید.
2- پرسنل مورد نظر را از داخل لیست انتخاب کرده و برروی دکمه " اطلاعات تکمیلی" کلیک کنید تا فرم مربوط به اطلاعات تکمیلی پرسنل باز شود.
3- بر روی دکمه "ویرایش " کلیک کنید  و یا از کلید ترکیبی Alt+M  استفاده کنید.
4- آدرس پست الکترونیک را در فیلد " ایمیل " وارد کنید. برای ذخیره تغییرات بر روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید(Alt+C)
همچنین مدیر سیستم می بایست به عنوان توزیع کننده ایمیل های فیش حقوق ، ایمیل خود را سازمان الکترونیک تعریف نماید. این عملیات مشابه تعریف آدرس پست الکترونیک شخصی توسط هر کاربر در کارتابل می باشد که برای ارسال پست الکترونیک عادی مورد استفاده قرار می گرفت.
برای این کار می بایست مراحل زیر را طی کنید.
1- در محیط سازمان وارد " مدیریت عملیات سیستم" شوید.
2- سپس از درختواره "تنظیمات" تنظیمات مرتبط با پست الکترونیک را انتخاب نمایید.
3- نام کاربری که همان آدرس پست الکترونیک می باشد و کلمه عبور را در فیلد های مربوطه درج کرده و بر روی دکمه تایید کلیک کنید.
در آخرین مرحله برای ارسال فیش حقوق از طریق پست الکترونیک می بایست در سیستم حقوق و دستمزد مراحل زیر را دنبال کنید
1- از پانل "گزارشات" وارد فرم "فیش حقوق" شوید. برای احضار این فرم می توانید ازکلید ترکیبی (Alt+J) نیز استفاده کنید.
2- پرسنل مورد نظر را از داخل لیست انتخاب کرده و بر روی دکمه " ارسال ایمیل" کلیک کنید.
بدین ترتیب فیش حقوقی کاربر به صورت فایل ضمیمه ی ایمیل، به Email Inbox  وی ارسال شده و قابل مشاهده می باشد.
نکته1:  لازمه استفاده از این امکان راه اندازی قبلی Mail server می باشد.
نکته 2: : فیش حقوق پرسنل را می توان به صورت گروهی نیز ارسال به پست الکترونیک آنها ارسال کرد.
جهت تسریع در ثبت احکام استخدامی یکسان برای گروهی از پرسنل کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1- از پانل " مدیریت پرسنل" وارد فرم احکام استخدامی شوید. برای احضار این فرم می توانید از کلید میانبر (Ctrl+H) استفاده کنید.
2- از قسمت بالایی فرم پرسنل مورد نظر را با استفاده از کلید + انتخاب کنید..( Ctrl+A انتخاب همه)
3- در سمت چپ فرم  دکمه G  را فشاردهید و یا از کلید ترکیبی (Alt+G) استفاده نمایید.
4- بر روی دکمه جدید کلیک کرده و اطلاعات حکم استخدامی را تکمیل کنید
5- در نهایت برای انجام قطعی عملیات ثبت ارزشیابی گروهی بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید. (Alt+C)
6- سیستم با پیغامی تایید کاربر را برای ثبت گروهی حکم استخدامی سئوال خواهد کرد.
نکته: توجه داشته باشید شماره حکم وارد شده برای اولین حکم می باشد و برای سایر احکام این شماره به ترتیب یک واحد افزایش خواهد داشت.
با این کار حکم استخدامی برای گروهی از پرسنل ایجاد خواهد شد. برای چگونگی ویرایش گروهی حکم استخدامی به پایگاه دانش کد 622 رجوع شود.
موارد 31 تا 35 از 1021 مورد
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|