پایگاه دانش

این امکان در سیستم وجود دارد که اسناد پرداخت، توسط کاربر ایجاد شده و تا زمانیکه به تایید مسئول مربوطه نرسیده باشد، سند مالی برای آن صادر نشود.
جهت تغییر روش ثبت اسناد پرداخت به صورت مرحله به مرحله از ایجاد تا ثبت، می بایست تنظیمی در سیستم اعمال کنید تا امکان رسیدگی به اسناد پرداخت فعال شود . این تنظیم از طریق منوی امکانات و طی مراحل زیر قابل انجام است.
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2-  نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خزانه داری  "کارتابل رسیدگی به اسناد پرداخت" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "امکان رسیدگی به سند پرداخت" را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم پس از صدور سند پرداخت امکان ثبت برگه وجود نداشته و به جای دکمه ثبت "ارسال جهت رسیدگی" مشاهده خواهدشد.
5- در این حالت، اسناد پرداخت پس از طی مراحل تایید، در آخرین مرحله توسط  کاربر مجاز ثبت شده و سند مالی در مرحله نهایی برای آن ایجاد می گردد
این امکان در سیستم فراهم شده است که بتوان دسترسی های کاربر را به مدیریت اطلاعات حسابها در سطوح مختلف مدیریت نمود بدین صورت که مثلاً با اعمال تنظیم عدم امکان مدیریت اطلاعات حسابهای کل برای یک گروه کاری کاربران مربوطه امکان ایجاد ، ویرایش و حذف حسابهای سطح کل را نخواهند داشت. برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  "مدیریت حسابها"  را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "عدم امکان مدیریت اطلاعات حساب های کل/معین/تفصیلی " را فعال کنید
نکته: این امکان در فرم "مدیریت تفصیلیها (5) "نیز طراحی شده است . با توجه به اینکه حسابهای تفصیلی به صورت n سطحی تعریف می شوند اعمال این دسترسی فقط برای سطح آخر فعال می باشد.
در سیستم حسابداری پیوست این امکان وجود دارد که هنگام رجوع به فرم ارتباط حساب و تفصیلی ، درختواره تفصیلی ها قابل مشاهده نبوده و فقط حسابهای سطح اول نمایش داده می شود.
برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  "ارتباط حساب و تفصیلی ها"  را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "امکان نمایش تفصیلی ها سطح پایینتر با کلیک کاربر"(شماره 1) را فعال کنید
با فعال کردن این تنظیم شاهد افزايش سرعت نمايش فرم ارتباط حسابها و تفصيليها در حالت هاي بسيار پر تعداد حساب و تفصيلي خواهید بود. جهت مشاهده زیر مجموعه  یک سطح، نیاز به کلیک بر روی حساب سطح بالاتر می باشد.
در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان دسترسی کاربران به گزارش های پارامتریک را تعیین کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را طی کنید:
1 -از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2-نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خرید و فروش  "گزارش پارامتریک بازرگانی" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "عدم امکان مدیریت گزارش های تعریف شده" شماره(1) را فعال کنید.
فعال کردن تنظیم عدم امکان مدیریت گزارشهای تعریف شده باعث می شود که کاربر در گزارشات پارامتریک بازرگانی تنها امکان تهیه و مشاهده گزارش را داشته باشند و دسترسی به تغییر پارامترهای تعیین شده برای گزارش را نداشته و امکان ایجاد گزارش جدید را نیز نداشته باشد.
نکته: این تنظیم برای فرم گزارش پارامتریک کالا نیز وجود دارد.
در برنامه سازمان الکترونیک پیوست این امکان وجود دارد که بتوان نحوه ورود کاربران به برنامه را تعیین کرد. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید
1- در برنامه مدیریت سازمان وارد شده و بر روی " مدیریت عملیات سیستم"  کلیک کنید
2- بر روی  "تنظیمات" کلیک کرده و سپس" تنظیمات LDAP " را انتخاب کنید.
3- تیک چک باکس "ورود خودکار از طریقLDAP" را فعال کنید.
در صورت فعالسازی این گزینه، کاربران انتخاب شده از Active Directory، در صورت انتخاب فایل اجرایی برنامه پیوست، پس از کنترل هویت کاربر در کنترل کننده دامنه به صورت خودکار به برنامه وارد می شوند و نیازی به درج نام کاربری و رمز عبور نخواهد داشت. 
نکته1: این امکان در اختیار مدیر سیستم می باشد
نکته 2:با فعال کردن ورود خودکاربه برنامه ، این تنظیم برای کلیه پرسنل اجرا خواهد شد.
نکته 3: چنانچه بخواهید پرسنلی را از این قاعده مستثنی نمایید می توانید با ورود به قسمت" مدیریت کاربران" ، تنظیمات مربوط به "کاربران" ، کاربران خارج از قاعده LDAP را مشخص نمایید.
موارد 26 تا 30 از 1021 مورد
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|