بروشور محصولات پیوست در قالب گروههای نرم افزارهای جامع مالی، نرم افزارهای مالی دولتی، نرم افزارهای جامع مدیریت منابع انسانی، نرم افزارهای جامع اتوماسیون اداری، نرم افزارهای اتوماسیون صرافی(با دو رویکرد کالایی و نقدینگی)، نرم افزار آرشیو، مدیریت الکترونیک مستندات و سازمان الکترونیک پیوست به صورت فایلهای پی دی اف(pdf) قابل دریافت است.

 
  payvastproduct.jpg payvastproduct.jpg payvastproduct.jpg
  pdf.png
سیستم جامع مالی پیوست

 
pdf.png
مدیریت منابع انسانی پیوست

 
pdf.png
اتوماسیون اداری پیوست

 
 
  payvastproduct.jpg payvastproduct.jpg payvastproduct.jpg
  pdf.png
سیستم جامع مالی دولتی پیوست

 
pdf.png
سیستم حامع صرافی پیوست


 
pdf.png
سیستم آرشیو پیوست


 
     
  new.png pdf.png
سازمان الکترونیک پیوست
   
       
 
مطالب مرتبط: