دیدگاه مدیریت


کافی است که بازار نرم افزار ایران چشم مدیران ارشد یک شرکت نرم افزاری در چین را بگیرد و آنک الفاتحه. هر چه باشد برادران چینی برای خودشان در تولید و صادرات نرم افزار کسی هستند و این یعنی آقایان تولید کننده نرم افزار بروید فکری به حال خودتان بکنید...
دیدکاه مدیریت | 1390 فروردین دوشنبه, 22نمایشگاه الکامپ هم برای خودش مقوله ای است. با الکترونیکش کاری نداریم ولی کامپیوترش کمی هم به ما مربوط است حداقل در حوزه تولید نرم افزار، و از این رو باید گفت که متاسفانه برگزاری چنین نمایشگاهی از هدف اصلی خود دور افتاده است. قاعدتا هر نمایشگاهی یک هدف اصلی...
دیدکاه مدیریت | 1389 آبان شنبه, 29افلاطون گفته است كه اخلاق را با تجارت كاري نيست، پايه تجارت سودآوري بيشتر است و اين مهم با اخلاقيات ناسازگار است. با همه احترامي كه براي افلاطون قائلم اين گفته او را نبايد زياد جدي گرفت به ويژه در دنياي امروز و با لحاظ ساختارهاي مدرن جامعه جهاني. به باور ما در همه...
دیدکاه مدیریت | 1389 مرداد شنبه, 02


موارد 26 تا 28 از 28 مورد
 |<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >  >|