دیدگاه مدیریت


 

شما آدم بی منطقی هستید! 
عبارت آشنایی که در تعاملات و بگومگو های روزمره ما تکرار می شود، البته مدعای اصلی این جمله بیشتر "من با شما موافق نیستم" است. ولی آیا واقعا منطقی بودن یا نبودن یک گزاره به چه مفهوم است؟ از لحاظ دانشمند علوم شناختی(Cognitive Science)  #منطق به مفهوم شیوه تفکر شفاف با پرهیز از انواع #خطاهای ذهنی است که به شما کمک می کند که تا حد امکان درک درستی از جهان پیرامون خود داشته باشید و در جهت نیل به اهداف خود تصمیمات تا حد امکان درستی بگیرید. با این تعریف...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیدکاه مدیریت | 1395 مهر پنجشنبه, 08جان استوارت میل در کتاب "در باره آزادی" و در موضوع حقوق مردم نسبت به دولت اشاره ای به روایتی از پیامبر گرامی اسلام می نماید که "حاکمی که کسی را بر مردم بگمارد و بداند در بین مردم کسی شایسته تر از او هست به خداوند و رسول خدا و همه مسلمین خیانت کرده است"**. این اشاره توسط میل در انتقاد از اخلاق تسلیم مسیحی و میزان تاثیر آن در تعالی و پیشرفت...
 
دیدکاه مدیریت | 1395 مرداد یکشنبه, 24دو قرن پیش نوعی اطلاعات سمی به نام خبر اختراع شد، این نوع اطلاعات بسیار پخته، اشتهاء برانگیز و آماده جذب است نظیر مواد قندی که بسیار سریع جذب می شود ولی در دراز مدت به شما آسیب می رساند.  از چند سال پیش من خواندن و گوش دادن به اخبار را ترک کردم، برنامه های خبری تلفن همراه خود را حذف کردم و از هر گونه رسانه خبری دوری کردم، در هفته های اول خیلی سخت بودم و مدام مانند یک معتاد میل به بازگشت داشتم ولی پس از مدتی شرایط کاملا جدیدی پیدا کردم افکار شفاف، چشم انداز روشن تر زندگی و البته مقادیر بسیار زیادی وقت که...
 
 
 
 
 
 
دیدکاه مدیریت | 1395 خرداد جمعه, 28از مولفه های عمده منابع مالی بانکی، خرده سپرده میلیونها ایرانی است که به امید کسب سود حداقلی و احیانا گرفتن تسهیلات به بانک سپرده شده است و بانک در واقع موکل سپرده گذاران است سایر مولفه های عمده نیز در بانکهای دولتی منابع عمومی ردیفهای مختلف درامدی دولت است. روشن است که هزینه کردن وام دریافتی در مسیری جز موضوع دریافت وام کاری نادرست و تصرف غیرقانونی و غیراخلاقی در مال دیگران...
دیدکاه مدیریت | 1394 مرداد یکشنبه, 04ماجرای حداقل دستمزد و جلسات فشرده آخر هر سال و چالش نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به نمایش تکراری هر سال تبدیل شده است، دست آخر هم رضایت و توافقی دیده نمی شود. این داستان به ویژه در سالهای اخیر و متاثر از تورم افسار گسیخته، بسیار پرتنش و همراه با چالشهای فراوانی بود طرفه این که گویا مسئله تمام شده هم تلقی نمی شود. ظاهر مسئله، کارفرمایان آزمند و غیر منصفی است که حاضر به پذیرش حداقل هزینه های یک خانواده کارگری نیستند و کارگران پر مدعایی که هزینه های بالای تولید و مشکلات عدیده واحدهای تولیدی را نمی بینند و از طرفی دولت که ملاحظات خاص خود را داشته و به ویژه مایل به کسب حداکثر درآمد مالیاتی...
دیدکاه مدیریت | 1393 اسفند ﺳﻪشنبه, 12


موارد 6 تا 10 از 28 مورد
 |<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  >  >|