دیدگاه خریدارانبدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از آن شرکت و همکاران محترم در خصوص راه اندازی، استفرار و پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری در کارخانجات تصفیه شکر تهران اعلام می داریم. توفیق و سربلندی شما را از پروردگار یکتا خواستاریم. 
مدیر عامل شرکت آسمان آبی نرم افزار
بدین وسیله از خدمات و همکاریهای آن شرکت و همکاران محترم در خصوص استقرار و راه اندازی سازمان الکترونیک در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران قدردانی می شود. توفیقات جناب عالی را از خداوند منان مسئلت می نمایم. 
احتراما بدین وسیله رضایتمندی این شرکت را از خدمات پشتیبانی ارائه شده آن موسسه محترم در رابطه با سیستمهای اتوماسیون اداری، حقوق دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب، انبار و اموال را اعلام داشته و توفیق روز افزون شما را از خداوند منان مسئلت می نمایم. 
مراتب قدردانی و تشکر خود را نسبت به تلاش و کوشش مدیریت و کارشناسان گروه نرم افزاری پیوست در پی استقرار و بهره برداری سیستمهای مالی و منابع انسانی در دیوان محاسبات کشور اعلام داشته و از خداوند منان موفقیت هر چه بیشتر این عزیزان را خواستاریم. 
بدین وسیله ضمن اظهار تشکر فراوان و قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان آن شرکت در زمینه ایجاد شرایط بسیار مطلوب جهت بهره برداری این دبیرخانه از واحد آموزش و همچنین خدمات پشتیبانی سیستمهای پیوست( حسابداری، حقوق و دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب، دارایی و انبار) برای شما از خدای بزرگ توفیق ...


موارد 41 تا 45 از 46 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|