دیدگاه خریداران



بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را نسبت به تلاش و حمایت بی دریغ حضرتعالی و سایر همکاران محترم جهت پشتیبانی و ارتقا سطح کیفی سیستم های حسابداری، خزانه داری، دارایی ثابت و حقوق و دستمزد مستقر در این سازمان اعلام می نماییم. امید است با توجه به درایت و تجربیات جنابعالی و همکاران محترم بتوانیم به همکاری متقابل در پیشبرد...




بدین وسیله ضمن اعلام رضایت از عملکرد آن شرکت و نیز تلاش صادقانه همکاران مربوط در خصوص نصب، راه اندازی، و اجرای برنامه حسابداری و حقوق و دستمزد مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می نماید. امید است تا پایان مرحله پشتیبانی نیز همکاری آن شرکت با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ....




با احترام، بدینوسیله از تلاش و حمایت بی دریغ حضرتعالی و سایر همکاران محترم جهت پشتیبانی و ارتقا سطح کیفی سیستم کارگزینی و حضور و غیاب مستقر در این سازمان تقدیر و تشکر نموده و امید است با توجه به درایت و تجربیات جنابعالی و همکاران محترم بتوانیم با همکاری متقابل در پیشبرد کیفی و کاربردی سیستمهای نرم ....
 




مدیریت محترم عامل
احتراماً بدینوسیله ضمن اظهار رضایت از عملکرد نرم افزار های حسابداری و انبار و کالا، که توسط آن شرکت محترم تحویل و مورد بهره برداری قرار گرفته از حسن همکاری و همراهی آن شرکت محترم کمال تشکر و امتنان را دارد.




مدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر مجتمع تجاری میلاد نور را نسبت به استقرار و عملیاتی شدن سیستمهای مالی و حقوق دستمزد و اتوماسیون اداری آن شرکت را اعلام داشته و برای آن شرکت محترم آرزوی موفقیت روزافزون خواستاریم.


موارد 26 تا 30 از 46 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|