دیدگاه خریدارانمدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
بدین وسیله مراتب رضایتمندی خود را از آن مدیریت محترم و همکاران شما در خصوص سطح کیفی خدمات پیوست اعلام می نماییم. امیدواریم این همکاری در سال های آتی نیز به قوت خود باقی باشد...
مدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
احتراماً پیرو نامه 31145/ص/94 مورخه 94/05/06  این شرکت مراتب رضایت خود را نسبت به محصولات و خدمات پیوست اعلام می دارد. مراتب جهت استحضار به حضورتان اعلام میگردد...

 
مدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
بدینوسیله ضمن اعلام رضایت از عملکرد آن شرکت  و نیز تلاش صادقانه همکاران مربوطه در خصوص پشتیبانی و راه اندازی برنامه اتوماسیون اداری مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می نماییم. امید است با توجه به سابقه کاری...
مدیر عامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
بدینوسیله ضمن اعلام رضایت از عملکرد هوشمندانه حضرتعالی و تلاش صادقانه همکاران مربوطه در خصوص پشتیبانی محصولات جامع برنامه مالی مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می نماییم امید است با توجه به درایت و تجربیات...
مدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
با استعانت از پروردگار متعال، به پاس قدردانی از زحمات ارزنده تان در راستای پیشبرد کمی و کیفی سیستم اتوماسیون اداری شهرداری کهک، از جنابعالی تقدیر و تشکر می نمایم. از درگاه باریتعالی مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور ...


موارد 6 تا 10 از 46 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|