برگزاری نشست افتتاحیه پروژه IFS در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

برگزاری نشست افتتاحیه پروژه IFS در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران


1396 آذر ﺳﻪشنبه, 14

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در جلسه افتتاحيه سامانه نرم افزاري مالي پيوست (IFS) كه با حضور مسئولان و همكاران مجموعه هاي مالي و فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان برگزار شد ضمن تبيين نقش اين سامانه در يكپارچه‌سازي فرآيندهاي مالي، بر لزوم آموزش كارآمد در پياده سازي اين نرم افزار تاكيد كرد.

حسن منتظر تربتي افزود: شركت‌هايي كه رويه‌هاي واحد اداري را به صورت‌هاي  مختلف اجرا مي كنند در مرحله تهيه گزارش‌هاي مادر دچار مشكل مي شوند بنابراين در بحث‌هاي مالي متمركز بودن سيستم اهميت بسياري دارد.

وي با بيان اينكه امروزه روند دستيابي به نيازها و برنامه‌هاي سازمان‌ها در پرتو تكنولوژي‌هاي مدرن تسهيل شده است، گفت: اينكه شركت گاز سعي در پياده سازي سيستم مالي يكپارچه، انعطاف پذير و  با زير ساخت قوي كرده است اقدامي مثبت است، منتها براي تكميل اين چرخه، بايد در مرحله پياده‌سازي و استقرار نيز جديت و دقت بيشتري صرف آموزش همكاران شود.

وي درباره قابليت‌هاي نرم افزار پيوست در ارايه ديدگاهي بهتر به مديران سازمان گفت: مديران و همكاران بايد بر روي اين نكته تمركز كنند كه اين نرم افزار به چه نحوي مي تواند به مديران در اخذ تحليل‌ها و گزارش‌هاي شفاف از روند‌هاي سيستم كمك كند.

تربتي با اشاره به اينكه در طراحي نرم افزار پيوست ملاحظات قانون مبارزه با پول شويي و نظام سلامت اداري نيز لحاظ شده است، گفت: پياده سازي موفق اين سامانه علاوه بر افزايش بهره وري شركت، خوشنامي بيشتر مجموعه را نيز به دنبال خواهد داشت.

اين گزارش حاكي است پس از جلسه افتتاحيه سامانه پيوست، سمينار آموزشي و كاربردي براي استفاده از اين  نرم افزار با حضور دست اندركاران مالي سازمان برگزار شد.

روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

لینک اصلی متن خبر