کلاسهای آموزشی پیوست

کلاسهای آموزشی پیوست


1395 دی چهارشنبه, 08
کلاسهای آموزشی پیوست در حوزه های مختلف و سطوح متفاوت کاربری و راهبری سیستمها به طور مستمر برگزار می شود. تقویم برگزاری کلاسها در سایت elearning.payvast.com قابل دسترسی است. مشخصات کلاسهای در شرف برگزاری در سایت به اطلاع عموم علاقه مندان می رسد و به علاوه علاقه مندان می توانند با پر کردم فرم ثبت نام در هر یک از کلاسها آمادگی خود جهت شرکت در کلاس را اعلام تا توسط واحد آموزش پیوست هماهنگی های لازم برای حضور ایشان انجام شود.