ویرایش تحت وب سیستم حقوق و دستمزد

ویرایش تحت وب سیستم حقوق و دستمزد


1395 آبان شنبه, 08
ویرایش جدید سیستم حقوق دستمزد تحت وب پیوست آماده عرضه است. این محصول نماینده نسل جدید محصولات و با رویکرد ERP و با طی مراحل طراحی مجدد و تولید با آخرین تکنولوژی توسعه نرم افزار آماده شده است. این محصول کلیه مزایا و ویژگیهای ویرایش قبلی محصول حقوق دستمزد پیوست را داشته و علاوه بر آن امکانات بیشتری را در اختیار کابر خواهد گذاشت از جمله:
  •     امکان مدیریت متمرکز اطلاعات پرسنل در یک فرم جامع
  •     امکان جستجوی بسیار ساده وموثر در فرمهای عملیاتی
  •     کنترل اولویت عوامل موثر در فرمولهای محاسباتی عامل خاص
  •      پورتال پرسنلی جهت دسترسی به اطلاعات مرتبط با پرسنلی و حقوقی
  •     سهولت فرمول نویسی و تعیین روش محاسبه عوامل به صورت موثر و با پارامترهای آماده بیشتر...و بسیاری امکانات دیگر .