فرمت جدید ارائه گزارش فصلی خرید و فروش

فرمت جدید ارائه گزارش فصلی خرید و فروش


1391 مهر دوشنبه, 10
حسب تکلیف سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه الکترونیک گزارشهای خرید فروش فصلی(اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم)  و نیار کاربران محترم پیوست، ویرایش 7.785.00 سیستم بازرگانی پیوست به طور کامل از این فرمت جدید پشتیبانی می نماید. کاربران محترم ضمن تماس یا واحد پشتیبانی پیوست نسبت به دریافت ویرایش 7.785.00 اقدام نمایند. لازم به ذکر است که جهت اخذ گزارش کامل و صحیح از سیستم لازم است:
1- اطلاعات خریداران(حقیقی، حقوقی، حقوقی دولتی) به طور کامل تصحیح شود.
2- اطلاعات مرتبط با پیش کد مخابراتی شهر محل اقامت در فرم معرفی محل های جغرافیایی به طور کامل وارد شود(اطلاعات مرتبط با    محل های جغرافیایی وفق فرمت اعلام شده دارایی در سیستم وجود دارد)
3- فرم گزارش فصلی خرید/فروش احضار شده ضمن تنظیم پارامترهای ورودی نسبت به کنترل کلی اطلاعات اقدام می نماییم.
4- با فشردن دکمه "تهیه فایل دارایی" نسبت به انتقال اطلاعات به فایل با فرمت جدید دارایی اقدام می نماییم.

شایان ذکر است که با توجه به تغییرات و الزامات تکمیلی سازمان امور مالیاتی در ارتباط با گزارشهای فصلی خرید و فروش، نرم افزار بازرگانی پیوست نیز به روز می شود. به ویژه در صورتیکه سازمانی اسناد خرید و فروش خود را از طریق پورتال سازمانی ثبت می کند سیستم پیوست قابلیت ارتباط با پورتال سازمانی و انتقال اطلاعات مرتبط با خرید و فروش و تهیه گزارشهای فصلی را نیز داراست.

مطالب مربتط:
نرم افزار بازرگانی پیوست
نرم افزار انبار و کالای پیوست
نرم افزار حسابداری مالی پیوست

بروشور محصولات پیوست
گزیده خریداران پیوست