راه اندازی کانال خبررسانی تلگرام پیوست

راه اندازی کانال خبررسانی تلگرام پیوست


1395 مهر شنبه, 10
در راستای گسترش ارتباط با خریداران و انتشار اخبار و تازه های پیوست کانالی در تلگرام راه اندازی شده است. با استفاده از این سامانه جامعه بزرگ خریداران پیوست می توانند هر لحظه از آخرین خبرها و تغییرات ویرایشهای جدید برنامه ها مطلع شوند. به منظور استفاده از این امکان می بایست ابتدا نرم افزار خود را به آخرین ویرایش به روز رسانی کرده و طی تماس با واحد پشتیبانی تمایل خود را به عضویت در این کانال اعلام فرمایید تا نسبت به عضویت شما در این شبکه اقدام شود.

Untitled-2-(2).png