حضور و غیاب

امكان استفاده از پارامتر تعداد جمعه هاي بين مرخصي در فرمولهاي محاسباتي

نرم افزار حضور و غیاب پیوست | 7.765.00
07/12/2014 08:40:12 ق.ظ

امكان تنظيم سال گزارش و انتقال مانده مرخصي

نرم افزار حضور و غیاب پیوست | 7.762.00
07/09/2014 08:37:26 ق.ظ

امكان استفاده از كد نوع استخدام در فرمولهاي محاسباتي

نرم افزار حضور و غیاب پیوست | 7.760.00
06/09/2014 07:51:59 ق.ظ

امكان تغيير گروهي گروه قوانين و گروه تردد پرسنل

نرم افزار حضور و غیاب پیوست | 7.520.00
01/18/2014 08:52:21 ق.ظ

امكان درج محل تحصيل موثر در فرم حكم كارگزيني

نرم افزار کارگزینی و صدور احکام پیوست | 7.618.00
12/29/2013 08:33:58 ق.ظ

موارد 1 تا 5 از 25 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|