گروه محصولات منابع انسانی

گروه محصولات منابع انسانی

امکان انتساب گروههای مختلف حساب بانکی به پرسنل

حقوق و دستمزد وب | 7.479.00
12/25/2016 01:13:39 ب.ظ

امكان ثبت كد پرسنلي و شماره پرونده بصورت عدد 12 رقمي

نرم افزارکارگزینی پیوست | 9.070.00
02/06/2016 08:18:00 ق.ظ

امکان انتخاب یک/همه یا چند واحد سازمانی دلخواه

نرم افزار حقوق و دستمزد | 9.050.00
02/01/2016 02:59:47 ب.ظ

دريافت خروجي از فرم بازخريد مرخصي

نرم افزار حقوق و دستمزد | 9.050.00
01/30/2016 03:07:51 ب.ظ

امكان تنظيم نحوه محاسبه ماليات برای پرداخت متفرقه

نرم افزار حقوق و دستمزد | 9.050.00
01/02/2016 03:01:07 ب.ظ

موارد 1 تا 5 از 114 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|